Podziel się tym w mediach społecznościowych

Katedra Polityk Publicznych Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii podjęła współpracę z prestiżowym Pismem Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA. Jest to czasopismo o tematyce samorządowej, docierające do 98 proc. jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Zawiera analizy prawne i ekonomiczne, nowości z procesu legislacyjnego, dobre praktyki funkcjonowania administracji publicznej oraz reportaże samorządowe. Pismo wydawane jest przez Wydawnictwo MUNICIPIUM SA, które powstało w 1990 r. Od początku jego misją jest pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w rozwoju społeczno-ekonomicznym przez bieżące informowanie o zachodzących zmianach w polskim prawie, finansach, gospodarce.

Z artykułami pracowników Katedry opublikowanymi dotychczas na łamach WSPÓLNOTY można zapoznać się poniżej: