KURSY FAKULTATYWNE
W INSTYTUCIE PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII
w semestrze LETNIM w roku akademickim 2018/2019
STUDENCI WYBIERAJĄ TYLKO Z PROPOZYCJI DLA SWOJEGO ROCZNIKA

Studia stacjonarne

 ADMINISTRACJA

ADMINISTRACJA 2 ROK studia stacjonarne 1-stopnia

wybierz kursy za łączna sumę 3 ECTS

temat Prowadzący kurs godz. ECTS Termin
mgr M. Kostrzewska-Obertaniec Komunikacja społeczna w praktyce 20 3 Wtorki 18.30 - 20.00

Sala 445

dr M. Paradowski Proces inwestycyjno-budowlany 20 3 Piątek 17.00 -18.30

Sala 110N

dr P. Szyja

 

Dobre praktyki w biznesie 20 3 Środy 12.30 -14.00

Sala 202

mgr P. Ciejka

 

Marketing w nowych mediach 20 3 Piątki 15.30 -17.00

Sala 316

dr M. Stych

 

Prawa pacjenta 20 3 Czwartki 18.30 -20.00

Sala 445

 

ADMINISTRACJA 3 ROK studia stacjonarne 1-stopnia

wybierz kursy za łączna sumę 8 ECTS

temat Prowadzący kurs godz. ECTS Termin
dr. B Pawlica Płeć w kulturze I społeczeństwie 30 4 Poniedziałki 18.30 -20.00

Sala 239

dr M. Paradowski Metodyka pracy urzędnika 30 4 Piątki 15.30-17.00

Sala 111N

dr E. Maj

 

Prawna ochrona dziecka i rodziny 30 4 Piątki 12.30 -14.00

Sala 244

mgr E. Mirga- Wójtowicz Administracja rządowa i samorządowa a mniejszości narodowe na przykładzie mniejszości romskiej 30 4 Środy 15.30-17.00

Sala 448

Mgr M.  Kulka-Smołkowicz

 

Manipulacja w mediach i politic. Różne verse prawdy. 15 2 Środy 17.00 – 18.30

Co 2 tyg. od 25.02

Sala 445

Dr J. Podgórska - Rykała Partycypacja społeczna na szczeblu samorządowym 15 2 Czwartki 9.30-11.00

co 2 tyg. od 28.02

Sala 24

dr P. Szyja Gospodarki krajów azjatyckich 15 2 Środy 9.30-11.00

co 2 tyg. od 6.03, sala 315

dr T. Szeląg Wstęp do prawa kanonicznego 15 2 Poniedziałki 17.00 – 18.30

co 2 tyg. od 25.02

Sala 24

 

ADMINISTRACJA 1 ROK studia stacjonarne 2-stopnia

wybierz kursy za łączna sumę 2 ECTS

temat Prowadzący kurs godz. ECTS Termin
mgr M.  Kulka-Smołkowicz

 

Manipulacja w mediach i polityce. Różne verse prawdy. 15 2 Środy 17.00-18.30

co 2 tyg. od 27.02

Sala 445

dr J. Podgórska - Rykała Partycypacja społeczna na szczeblu samorządowym 15 2 Czwartki 9.30-11.00

co 2 tyg. od 28.02

Sala 24

dr P. Szyja Gospodarki krajów azjatyckich 15 2 Środy 9.30-11.00

co 2 tyg. od 6.03, sala 315

dr I. Lupa-Wójcik Media społecznościowe w

Marketingu

 

15 2 e-learning
dr T. Szeląg Wstęp do prawa kanonicznego 15 2 Poniedziałki 17.00 – 18.30

co 2 tyg. od 25.02

Sala 24

KURSY FAKULTATYWNE

W INSTYTUCIE PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII

w semestrze LETNIM w roku akademickim 2018/2019

STUDENCI WYBIERAJĄ TYLKO Z PROPOZYCJI DLA SWOJEGO ROCZNIKA

EKONOMIA SPOŁECZNA

 

EKONOMIA SPOŁECZNA 2 ROK studia stacjonarne 1-stopnia

wybierz kursy za łączna sumę 3 ECTS

temat Prowadzący kurs godz. ECTS Termin
mgr M. Kostrzewska-Obertaniec Komunikacja społeczna w praktyce 20 3 Wtorki 18.30 - 20.00

Sala 445

dr M. Paradowski Proces inwestycyjno-budowlany 20 3 Piątek 17.00 -18.30

Sala 110N

Dr P. Szyja

 

Tworzenie gospodarki niskoemisyjnej w UE 20 3 Środy 14.00 – 15.30

co 2 tyg. od 6.03

sala 445

mgr P. Ciejka

 

Marketing w nowych mediach 20 3 Piątki 15.30 -17.00

Sala 316

dr M. Stych

 

Prawa pacjenta 20 3 Czwartki 18.30 -20.00

Sala 445

 

EKONOMIA SPOŁECZNA 3 ROK studia stacjonarne 1-stopnia

wybierz kursy za łączna sumę 8 ECTS

temat Prowadzący kurs godz. ECTS Termin
Dr. B Pawlica Płeć w kulturze I społeczeństwie 30 4 Poniedziałki 18.30 -20.00

Sala 239

Dr M. Paradowski Metodyka pracy urzędnika 30 4 Piątki 15.30-17.00

Sala 111N

Dr E. Maj

 

Prawna ochrona dziecka i rodziny 30 4 Piątki 12.30 -14.00

Sala 244

Mgr E. Mirga- Wójtowicz Administracja rządowa i samorządowa a mniejszości narodowe 30 4 Środy 15.30-17.00

Sala 448

Dr E. Radomska Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw 30 4 Środy 9.30 -11.00

Sala 265

Mgr M.  Kulka-Smołkowicz

 

Manipulacja w mediach i politic. Różne verse prawdy. 15 2 Środy 17.00 – 18.30

Co 2 tyg. od 25.02

Sala 445

Dr J. Podgórska - Rykała Partycypacja społeczna na szczeblu samorządowym 15 2 Czwartki 9.30-11.00

co 2 tyg. od 28.02

Sala 24

dr P. Szyja Gospodarki krajów azjatyckich 15 2 Środy 9.30-11.00

co 2 tyg. od 6.03, sala 315

dr T. Szeląg Wstęp do prawa kanonicznego 15 2 Poniedziałki 17.00 – 18.30

co 2 tyg. od 25.02

Sala 24

 

EKONOMIA SPOŁECZNA 1 ROK studia stacjonarne 2-stopnia

wybierz kursy za łączna sumę 5 ECTS

temat Prowadzący kurs godz. ECTS Termin
Mgr M.  Kulka-Smołkowicz

 

Manipulacja w mediach i polityce. Różne verse prawdy. 15 2 Środy 17.00 – 18.30

Co 2 tyg. od 25.02

Sala 445

Dr J. Podgórska - Rykała Partycypacja społeczna na szczeblu samorządowym 15 2 Czwartki 9.30-11.00

co 2 tyg. od 28.02

Sala 24

Dr I. Lupa-Wójcik Media społecznościowe w marketingu 15 2 e-learning
Mgr M. Kostrzewska-Obertaniec Komunikacja społeczna w praktyce 20 3 Wtorki 18.30 - 20.00

Sala 445

Dr P. Szyja Tworzenie gospodarki niskoemisyjnej w Polsce i UE 20 3 Środy 14.00-15.30

co 2 tyg. od 6.03    Sala 445

Mgr P. Ciejka

 

Marketing w nowych mediach 20 3 Piątki 15.30 -17.00

Sala 316

 

KURSY FAKULTATYWNE

W INSTYTUCIE PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII

w semestrze LETNIM w roku akademickim 2018/2019

STUDENCI WYBIERAJĄ TYLKO Z PROPOZYCJI DLA SWOJEGO ROCZNIKA

PRAWO 

PRAWO 2 ROK studia jednolite magisterskie

wybierz kursy za łączna sumę 5 ECTS

temat Prowadzący kurs godz. ECTS Termin
Mgr A. Poparda Wybrane aspekty bezpieczeństwa. 15 2 Czwartki 18.30 – 20.00

co 2 tyg, od 28.02

sala 239

Mgr P. Ostachowski Lokalne prawo podatkowe 15 2 Piątki 11.00-12.30

co 2 tyg. od 1.03

sala 239

Dr D. Gil Typologia przestępstw i wykroczeń 15 2 Czwartki 9.30-11.00

co 2 tyg. od 28.02

sala 448

Dr T. Szeląg

 

Wstęp do prawa kanonicznego 15 2 Poniedziałki 17.00-18.30

co 2 tyg. od 25.02

 sala 24

Dr M. Paradowski Proces inwestycyjno-budowlany 20 3 Piątki 17.00-18.30

Sala 110N

 

PRAWO 3 ROK studia jednolite magisterskie

wybierz kursy w języku polskim za łączna sumę 3 ECTS oraz w języku angielskim za 1 ECTS

temat Prowadzący kurs godz. ECTS Kurs dla
Dr M. Stych Prawa pacjenta 20 3 Czwartki 18.30 -20.00

Sala 445

Dr D. Gil Postepowania szczególne w procesie karnym 20 3 Czwartki 15.30-17.00

Sala 239

Dr M. Paradowski Proces inwestycyjno-budowlany 20 3 Piątki 17.00 – 18.30

Sala 110N

Dr hab. V. Okulicz - Kozaryn Human resource in the European Union 15 1 Piątki 12.30-14.00

Co 2 tyg. od 1.03

Sala 202

Dr hab. V. Okulicz - Kozaryn Management in World Systems of Economy and Busines 15 1 Piątki 14.00-15.30

Co 2 tyg. od 8.03

Sala 448

 

PRAWO 4 ROK studia jednolite magisterskie

wybierz kursy w języku polskim za łączna sumę 3 ECTS oraz w języku angielskim za 1 ECTS

temat Prowadzący kurs godz. ECTS Kurs dla
Dr M. Stych Prawa pacjenta 20 3 Czwartki 18.30 -20.00

Sala 445

Dr M. Paradowski Proces inwestycyjno-budowlany 20 3 Piątki 17.00 – 18.30

Sala 110N

Mgr M. Kostrzewska - Obertaniec Z chorobą u szczytu władzy. Przywódcy polityczni ostatnich stu lat. 20 3 Czwartki 18.30 -20.00

Sala 24

Mgr Sz. Łenyk Wzrost potęgi Chin w XXI wieku 15 1 Czwartki 17.00-18.30

Co 2 tyg od 7.03

Sala 448

Dr hab. V. Okulicz - Kozaryn Management in World Systems of Economy and Busines 15 1 Piątki 14.00-15.30

Co 2 tyg. od 8.03

Sala 448

 

 

WAŻNE INFORMACJE!

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PROPOZYCJAMI KURSÓW  I ICH WYBÓR WEDLE ZAŁĄCZONEJ INSTRUKCJI 

STUDENCI PROSZENI SĄ O WYBÓR KURSÓW DO DNIA 15 LUTEGO 2019 ROKU 

STAROSTOWIE POSZCZEGÓLNYCH ROCZNIKÓW DOSTARCZAJĄ LISTY Z DEKLARACJAMI WYBORU KURSU DO SEKRETARIATU INSTYTUTU PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII DO DNIA 19 LUTEGO 2019 ROKU 

STUDENCI, KTÓRZY NIE DOKONAJĄ WYBORU KURSU W TERMINIE LUB DOKONAJĄ WYBORU KURSU W SPOSÓB NIEWŁASCIWY, TAK ŻE LICZBA PUNKTÓW ECTS BĘDZIE NIŻSZA LUB PRZEKROCZY OKREŚLONY DLA ICH ROKU LIMIT 

ZOSTANĄ PRZYPORZADKOWANI DO JEDNEGO Z KURSÓW DLA ICH KIERUNKU BEZ MOŻLIWOSCI JEGO ZMIANY 

ZMIANY DEKLARACJI WYBORU KURSU FAKULTATYWNEGO W  SEMESTRZE LETNIM PO DNIU 20 LUTEGO 2019 ROKU BĘDĄ ROZPATRYWANE ODMOWNIE

Studia niestacjonarne

KURSY FAKULTATYWNE

W INSTYTUCIE PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII

w semestrze LETNIM w roku akademickim 2018/2019

STUDENCI WYBIERAJĄ TYLKO Z PROPOZYCJI DLA SWOJEGO ROCZNIKA

 

ADMINISTRACJA 2 ROK studia niestacjonarne 1-stopnia

wybierz kursy za łączna sumę 1 ECTS

temat Prowadzący kurs godz. ECTS Terminy
w języku POLSKIM
dr E. Radomska

 

Zarządzanie marką 10 1 7.06 (16.15-20.00) sala 237

21.06 (16.15–20.00) sala 237

dr hab. V. Okulicz - Kozaryn Zarządzanie w światowych systemach gospodarki i biznesu 10 1 7.06 (16.15-20.00) sala 239

21.06 (16.15-20.00) sala 239

 

ADMINISTRACJA 3 ROK studia niestacjonarne 1-stopnia

wybierz kursy za łączna sumę 9 ECTS

temat Prowadzący kurs godz. ECTS Terminy
w języku POLSKIM
dr hab. K. Juszka

 

Technika kryminalistyczna 15 3 13.04 (8.15-12.00) sala 445

17.05 (16.15 – 20.00) sala 445

19.05 (8.15 – 12.00) sala 110N

dr I. Lupa-Wójcik Media społecznościowe w marketingu 15 3 e-learning
mgr M. Ciejka

 

Marketing w nowych mediach 15 3 13.04 (12.30-16.15) sala 445

14.04. (12.30-16.15) sala 237

18.05 (8.15 – 12.00) sala 237

dr M. Paradowski

 

Metodyka pracy urzędnika 15 3 13.04. (16.30-20.15) sala 445

18.05 (12.30-16.15) sala 445

19.05 (12.30-16.15) sala 445

 

ADMINISTRACJA 1 ROK studia niestacjonarne 2-stopnia

wybierz kursy za łączna sumę 2 ECTS

temat Prowadzący kurs godz. ECTS Terminy
w języku POLSKIM
dr T. Szeląg

 

Wstęp do prawa kanonicznego 10 2 25.05 (12.30 – 16.15) sala 237

9.06 (8.15 – 12.00) sala 239

dr K. Sala Administrowanie w transporcie 10 2 25.05 (12.30 – 16.15) sala 445

9.06 (12.30 - 16.15) sala 239

 

Ważne informacje!

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PROPOZYCJAMI KURSÓW  I ICH WYBÓR WEDLE ZAŁĄCZONEJ INSTRUKCJI

STUDENCI PROSZENI SĄ O WYBÓR KURSÓW DO DNIA 15 LUTEGO 2019 ROKU 

STAROSTOWIE POSZCZEGÓLNYCH ROCZNIKÓW DOSTARCZAJĄ LISTY Z DEKLARACJAMI WYBORU KURSU DO SEKRETARIATU INSTYTUTU PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII DO DNIA 19 LUTEGO 2019 ROKU 

STUDENCI, KTÓRZY NIE DOKONAJĄ WYBORU KURSU W TERMINIE LUB DOKONAJĄ WYBORU KURSU W SPOSÓB NIEWŁASCIWY, TAK ŻE LICZBA PUNKTÓW ECTS BĘDZIE NIŻSZA LUB PRZEKROCZY OKREŚLONY DLA ICH ROKU LIMIT

ZOSTANĄ PRZYPORZADKOWANI DO JEDNEGO Z KURSÓW DLA ICH KIERUNKU BEZ MOŻLIWOSCI JEGO ZMIANY

ZMIANY DEKLARACJI WYBORU KURSU FAKULTATYWNEGO W  SEMESTRZE LETNIM PO DNIU

20 LUTEGO 2019 ROKU BĘDĄ ROZPATRYWANE ODMOWNIE