Klimat na zmiany

Instytut Prawa i Ekonomii włączył się w realizację projektu End Climate Change, Start Climate of Change, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu DEAR (Development Education and Awareness Raising Programme) oraz NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Projekt ten łączy wysiłki 16 organizacji z 13 krajów Unii Europejskiej oraz Senegalu, Etiopii, Kambodży i Gwatemali, jednym z partnerów jest Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, która zaprosiła do współpracy IPiE (porozumienie w tej sprawie zostało podpisane w połowie 2020 roku).

Celem projektu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat skutków zmian klimatu, zwłaszcza migracji klimatycznych oraz promowanie aktywnego zaangażowania obywatelek i obywateli w zwalczanie przyczyn zmian klimatycznych. W Polsce został przyjęty dodatkowo cel odnoszący się do odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji oraz wpływu stylu życia na zmiany klimatyczne.

W ramach tego przedsięwzięcia studenci i pracownicy IPiE włączyli się w cykl debat akademickich poświęconych tematyce zmian klimatycznych. 20 kwietnia 2021 roku odbył się finał etapu uczelnianego (poprzedzony kilkumiesięcznymi przygotowaniami), studenci dyskutowali nad tezą: „czy jest już za późno, żeby powstrzymać zmiany klimatyczne”. Zwycięska drużyna weźmie udział w finale ogólnopolskim, który zostanie zorganizowany na Uniwersytecie Pedagogicznym, w dniach 9 i 10 czerwca 2021 roku. W trakcie tego wydarzenia wyłoniona zostanie najlepsza drużyna z Polski (w projekcie biorą także udział inne uczelnie i szkoły ponadpodstawowe), która reprezentować będzie nasz kraj w ogólnoeuropejskim finale planowanym na listopad 2021 roku. Zwycięzcy finałów europejskich otrzymają możliwość uczestnictwa w wizytach w krajach globalnego Południa do wiosny 2022 (oczywiście, pod warunkiem, że globalne warunki zdrowotne pozwolą na podróż). Zwycięzcy staną się też bohaterami internetowego serialu produkowanego w ramach projektu #KlimatNaZmiany.

Zespół projektowy z ramienia Uniwersytetu Pedagogicznego tworzą: dr Elżbieta Szczygieł (koordynator), dr Ewa Radomska, dr hab. Dorota Murzyn prof. UP, dr Marta Czyżewska, dr Katarzyna Kowalska, dr Paulina Szyja.