DOROBEK NAUKOWY

Pracownicy Instytutu aktywnie uczestniczą w życiu naukowym. Efektem ich pracy badawczej są liczne publikacje - autorskie monografie, prace pod redakcją, artykuły naukowe i popularnonaukowe, jak również wystąpienia na konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich.

Klikając w poniższy przycisk, znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat dorobku naukowego naszego Instytutu:

Dorobek naukowy