WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Współpraca międzynarodowa odgrywa ważną rolę w rozwoju Instytutu Prawa i Ekonomii. Ma wpływ na podnoszenie potencjału badawczego, jak i na doskonalenie i unowocześnianie dydaktyki.

Pracownicy Instytutu aktywnie współpracują w ramach międzynarodowych projektów naukowych i badawczo-edukacyjnych z partnerami z takich krajów jak: Włochy, Macedonia Północna, Jordania, Grecja, Portugalia, Cypr, Hong Kong, Tajwan.

Aktualnie realizowane są następujące projekty:
☑️ INN@SE– Innovative Social Entrepreneurship with Youth Engagement
☑️ Responsible Business – from East to West
☑️ Students in Climate Action: Climate Change Education for a better future

Ponadto, Instytut podpisał umowy o współpracy z serbskimi czasopismami MESTE i FBIM Transaction, wydawanymi przez Wydział Biznesu i Prawa na Uniwersytecie w Belgradzie.
Wraz z rozwijającą się współpracą międzynarodową pojawia się również coraz więcej możliwości wyjazdów, stypendiów i staży zagranicznych dla pracowników Instytutu. Wśród nich są zarówno krótkie tygodniowe pobyty, jak i kilkumiesięczne staże. Jedną z najpopularniejszych form wymiany międzynarodowej jest uczestnictwo w programie Erasmus+ oraz programach NAWA. Udział w nich jest dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji, umożliwia nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie interesującej współpracy z zagranicznymi uczelniami lub innymi instytucjami. W ostatnich latach pracownicy Instytutu przebywali na stypendiach, stażach i różnego rodzaju innych wyjazdach naukowych w takich krajach jak: USA, Meksyk, Chiny, Australia, Niemcy, Francja, Włochy, Szwecja, Belgia, Grecja, Czechy i in.

Dla rozwijania współpracy międzynarodowej istotne znaczenie ma także uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach i seminariach naukowych oraz organizowanie takich przedsięwzięć. Pracownicy Instytutu aktywnie uczestniczą w konferencjach międzynarodowych, organizowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą.

W Instytucie organizowana jest także cykliczna międzynarodowa konferencja naukowa dotycząca ekonomii społecznej, której piąta już edycja odbędzie się w listopadzie 2021 roku. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie: ipe.up.krakow.pl/se-2021