Organizacja studiów

Organizacja roku akademickiego 2018/2019 na studiach stacjonarnych

SEMESTR ZIMOWY

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym:

01.10.2018 – 21.12.2018
07.01.2019 – 27.01.2019

01.10.2018 – 24.02.2019

Uroczysta inauguracja roku akademickiego

dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników

12.10.2018

Ferie zimowe

22.12.2018 – 06.01.2019

Zimowa sesja egzaminacyjna

30.01.2019 – 10.02.2019

Przerwa międzysemestralna

11.02.2019 – 17.02.2019

Poprawkowa sesja egzaminacyjna

18.02.2019 – 24.02.2019

SEMESTR LETNI

Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim:

25.02.2019 – 18.04.2019
24.04.2019 – 16.06.2019

Dodatkowe dni wolne od zajęć:
02.05.2019

25.02.2019 – 30.09.2019

Ferie wiosenne

19.04.2019 – 23.04.2019

Święto Uczelni

dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników

10.05.2019

Letnia sesja egzaminacyjna

Centralny egzamin z języka obcego
dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia
25.06.2018

17.06.2019 – 30.06.2019

Wakacje letnie

w tym praktyki przewidziane w planie studiów

01.07.2019 – 30.09.2019

Poprawkowa sesja egzaminacyjna

06.09.2019 – 15.09.2019

Okres w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaleczenia roku 2018/2019

Okres od 16 do 30 września 2019 roku przeznaczony jest na sfinalizowanie wszystkich spraw studentów  (do 30 września dziekani zobowiązani są do podjęcia wszystkich decyzji w indywidualnych sprawach studentów)

16.09.2019 – 30.09.2019

Regulamin i plany studiów

REGULAMIN STUDIÓW
I i II STOPNIA

POBIERZ PDF

REGULAMIN STUDIÓW
PODYPLOMOWYCH

POBIERZ PDF

PLANY
STUDIÓW

DO PLANÓW

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia