OFERTA STUDIÓW

Oferta od roku akademickiego 2023/2024

Zapraszamy do skorzystania z oferty studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych prowadzonych w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Studia realizowane w naszej Uczelni są propozycją dla osób, które chcą poszerzać horyzonty, zdobywać praktyczną wiedzę i aktualizować wiedzę obecnie posiadaną.

BUTTON

PRAWO STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
STACJONARNE I NIESTACJONARNE

KRYMINALISTYKA STUDIA I i II STOPNIA
STACJONARNE I NIESTACJONARNE

24
7

EKONOMIA - STUDIA 3-LETNIE I STOPNIA
STACJONARNE I NIESTACJONARNE

EKONOMIA - STUDIA 2-LETNIE II STOPNIA
STACJONARNE I NIESTACJONARNE

33
35

ADMINISTRACJA STUDIA 3-LETNIE I STOPNIA
STACJONARNE I NIESTACJONARNE

ADMINISTRACJA STUDIA 3-LETNIE I STOPNIA
STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Administracja_I_baner_www
Administracja_II_baner_www

TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA 3 LETNIE I STOPNIA
STACJONARNE I NIESTACJONARNE

TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA 3 LETNIE
II STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

TiR
TiRNS

LOGISTYKA STUDIA 3 LETNIE I STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

LOGISTYKA STUDIA 3 LETNIE II STOPNIA
STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Log1
Log2

GEOPOLITYKA STUDIA 3 LETNIE I STOPNIA
STACJONARNE I NIESTACJONARNE

GEOPOLITYKA STUDIA 3 LETNIE II STOPNIA
STACJONARNE I NIESTACJONARNE

GP1
GP2

GEODEZJA I GEOINFORMACJA 3,5 LETNIE INŻYNIERSKIE STUDIA I STOPNIA

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - STUDIA 1,5 ROCZNE II STOPNIA, STACJONARNE I NIESTACJONARNE

5
7

GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI STUDIA 3,5 LETNIE I STOPNIA,
INŻYNIERSKIE

Geopolityka (1)

STUDIA PODYPLOMOWE

Purple and Peach Photo Freelance Writer Portfolio Website
13
16
7
dobrostan pik
Administracja samorządowa_www

MOŻESZ OD RAZU ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA WYBRANY KIERUNEK:

BUTTON

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to państwowa uczelnia wyższa o 75-letniej tradycji.

Obecnie Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

W ostatnich latach nastąpiła gruntowna przebudowa jego struktury organizacyjnej, nasilenie aktywności badawczej i rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, znaczące rozszerzenie oferty edukacyjnej, urozmaicenie i modernizacja procesu dydaktycznego. Uniwersytet Pedagogiczny znalazł się w gronie dwudziestu najlepszych uczelni w kraju zakwalifikowanych do konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

 

W Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prowadzimy:

  • studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku ekonomia społeczna
  • studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunkach administracja i kryminalistyka
  • jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym na kierunku prawo
  • studia podyplomowe umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy na wielu stanowiskach i pełnieniu różnych funkcji społecznych.

WIĘCEJ O STUDIACH:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

SPRAWDŹ

REGULAMINY STUDIÓW

SPRAWDŹ

Kontakt

ORGANIZATOR STUDIÓW

Instytut Prawa i Ekonomii
ul. Podchorążych 2, Kraków
ipe@up.krakow.pl
tel. 12 662 62 11