OFERTA STUDIÓW

Oferta od roku akademickiego 2024/2025

Zapraszamy do skorzystania z oferty studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych prowadzonych w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Studia realizowane w naszej Uczelni są propozycją dla osób, które chcą poszerzać horyzonty, zdobywać praktyczną wiedzę i aktualizować wiedzę obecnie posiadaną.

BUTTON

PRAWO - STUDIA 5-LETNIE JEDNOLITE MAGISTERSKIE
STACJONARNE I NIESTACJONARNE

KRYMINALISTYKA - STUDIA I i II STOPNIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE STACJONARNE I NIESTACJONARNE

24
7

EKONOMIA - STUDIA 3-LETNIE I STOPNIA LICENCJACKIE STACJONARNE I NIESTACJONARNE

EKONOMIA - STUDIA 2-LETNIE II STOPNIA MAGISTERSKIE STACJONARNE I NIESTACJONARNE

33
35

ADMINISTRACJA - STUDIA 3-LETNIE I STOPNIA LICENCJACKIE STACJONARNE I NIESTACJONARNE

ADMINISTRACJA - STUDIA 2-LETNIE II STOPNIA MAGISTERSKIE STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Administracja_I_baner_www
Administracja_II_baner_www

LOGISTYKA - STUDIA 3-LETNIE I STOPNIA LICENCJACKIE STACJONARNE I NIESTACJONARNE

LOGISTYKA - STUDIA 2-LETNIE II STOPNIA MAGISTERSKIE STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Log1
Log2

GEODEZJA I GEOINFORMACJA - STUDIA 3,5-LETNIE I STOPNIA INŻYNIERSKIE STACJONARNE

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - STUDIA 1,5-ROCZNE II STOPNIA MAGISTERSKIE STACJONARNE I NIESTACJONARNE

5
7

GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA- 3,5-LETNIE I STOPNIA INŻYNIERSKIE STACJONARNE

studia inżynierskie GPiZN

STUDIA PODYPLOMOWE

Purple and Peach Photo Freelance Writer Portfolio Website
16
7
Administracja-samorzadowa_www
ARCHI

MOŻESZ OD RAZU ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA WYBRANY KIERUNEK:

BUTTON

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to państwowa uczelnia wyższa o 75-letniej tradycji.

Obecnie Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

W ostatnich latach nastąpiła gruntowna przebudowa jego struktury organizacyjnej, nasilenie aktywności badawczej i rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, znaczące rozszerzenie oferty edukacyjnej, urozmaicenie i modernizacja procesu dydaktycznego. Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej znalazł się w gronie dwudziestu najlepszych uczelni w kraju zakwalifikowanych do konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

 

W Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prowadzimy:

  • studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku ekonomia,
  • studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunkach administracja i kryminalistyka,
  • jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym na kierunku prawo,
  • studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku geodezja i geoinformacja,
  • studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku logistyka,
  • studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami,
  • studia drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku gospodarka przestrzenna,
  • studia podyplomowe umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy na wielu stanowiskach i pełnieniu różnych funkcji społecznych.

WIĘCEJ O STUDIACH:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

SPRAWDŹ

REGULAMINY STUDIÓW

SPRAWDŹ

Kontakt

ORGANIZATOR STUDIÓW

Instytut Prawa i Ekonomii
ul. Podchorążych 2, Kraków
ipe@up.krakow.pl
tel. 12 662 62 11