GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Studia 3,5-letnie inżynierskie, stacjonarne

Opis kierunku

Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami jest kierunkiem dla osób, które chcą zdobyć kompleksową wiedzę inżynieryjną z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym oraz poznać procesy tworzenia, funkcjonowania i zarządzania rynkiem nieruchomości w warunkach zmieniającego się otoczenia.

Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami to jedyny kierunek, w toku którego:

 • Uzyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz poznasz metody wyceny nieruchomości i zagadnienia związane z utrzymaniem obiektów;
 • Zostaniesz przygotowany do egzaminu państwowego w celu ubiegania się o licencję zarządcy nieruchomości/ pośrednika nieruchomości;
 • Nabędziesz wszechstronnej wiedzy i praktycznych umiejętności potrzebnych do pracy w firmach i instytucjach działających na rzecz kształtowania przestrzeni geograficznej i planowania przestrzennego;
 • Będziesz brać czynny udział w tworzeniu propozycji lokalnych i regionalnych strategii rozwoju;
 • Nauczysz się opracowywać analizy przestrzenne do celów gospodarczych i społecznych, w tym wpływu inwestycji publicznych na zmiany otoczenia;
 • Będziesz wykonywał projekty, w tym z zakresu infrastruktury technicznej oraz sporządzał dokumenty planistyczne;
 • Poznasz proces zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, w tym obowiązujące regulacje prawne i stosowane analizy ekonomiczne.

Dlaczego powinieneś wybrać ten kierunek?

Dzięki tym studiom będziesz mógł/mogła:

 • Realizować projekty badawcze i wdrożeniowe z zakresu planowania przestrzeni;
 • Odbywać praktyki i nawiązać współpracę z przedsiębiorcami i podmiotami z branży nieruchomości oraz z jednostkami samorządu terytorialnego, z którymi współpracujemy;
 • Brać udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach;
 • Angażować się we współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego biorąc czynny udział w organizacji spotkań, paneli dyskusyjnych i wizji w terenie;
 • Brać udział w zajęciach terenowych krajowych i zagranicznych.

Ponadto:

 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu opracowywania, sporządzania i procedowania dokumentacji planistycznej;
 • Nabędziesz umiejętności biegłej obsługi programów niezbędnych do opracowywania i wizualizacji analiz przestrzennych: AutoCAD, QGIS, ArcGIS, Corel Draw;
 • Będziesz swoją wiedzę, która pozwoli analizować procesy społeczno-gospodarcze i ich wpływ na zmiany na rynku nieruchomości;
 • Zostaniesz przygotowany do sporządzenia autorskiego projektu inżynierskiego stanowiącego zwieńczenie studiów I stopnia.

Oferujemy wybór jednej z trzech specjalności:

 • gospodarka odnawialnymi źródłami energii;
 • gospodarka przestrzenna obszarów miejskich;
 • rozwój lokalny i regionalny.

Dlaczego akurat na UKEN?

Dzięki studiom na kierunku gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami będziesz mieć możliwość

 • poznania wspaniałych ludzi i nawiązania przyjaźni na całe życie;
 • studiowania w życzliwej atmosferze pośród pełnych pasji wykładowców, specjalistów w swoich dziedzinach;
 • włączenia się we wspólnotę akademicką, współtworząc różnorodne wydarzenia uczelniane: seminaria naukowe, konferencje, spotkania z ekspertami i wydarzenia kulturalne;
 • rozwijania pasje sportowych, dzięki dostępowi do obiektów sportowo-rekreacyjnych UP;
 • studiowania w samym sercu Krakowa (cztery przystanki tramwajem od Rynku Głównego).

Jaka praca po tym kierunku Cię czeka?

Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w następujących instytucjach i przedsiębiorstwach:

 • komórkach jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się m.in. polityką rozwoju, planowaniem przestrzennym, transportem miejskim, zielenią miejską, ochroną środowiska i gospodarką nieruchomościami;
 • firmach opracowujących strategie rozwoju gmin;
 • agencjach zajmujących się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami;
 • firmach developerskich.

Absolwent jest przygotowany także do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zarządzania i wyceny nieruchomości.

REKRUTACJA 2024/2025

Jak wygląda proces rekrutacji?

Kandydat, który chce ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne lub niestacjonarne jednolite magisterskie na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej zobowiązany jest do:

 • wypełnienia elektronicznego formularza rejestracyjnego  (początek rejestracji od 1 czerwca);
 • wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez Elektroniczny System Rekrutacyjny;
 • wpisania wyników, zamieszczenia skanu wymaganych dokumentów i fotografii w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym;
 • dokonania wpisu na studia (pod warunkiem przyjęcia na studia).

Terminarz rekrutacji - studia stacjonarne

Termin rejestracji elektronicznej od
01-06-2024
Termin rejestracji elektronicznej do
15-07-2024
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
16-07-2024 do godz. 12:00
Limit miejsc
100

Terminarz rekrutacji - studia niestacjonarne

Termin rejestracji elektronicznej od
-
Termin rejestracji elektronicznej do
-
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
-
Limit miejsc
-

Dokumenty

Każdy kandydat na studia zamieszcza w systemie skany niżej wymienionych dokumentów:

 • skan świadectwa dojrzałości
 • skan aneksu do świadectwa dojrzałości – w przypadku poprawy lub uzupełnienia matury

Kryteria przyjęć na studia kandydatów z "nową maturą"

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz historii lub wiedzy o społeczeństwie (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na liście kandydatów decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). W kryterium tym uwzględnia się poziom z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.

Kryteria przyjęć na studia kandydatów ze "starą maturą"

Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz historii. Do średniej zostaną wliczone oceny wyższe: z części pisemnej lub ustnej.

W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z historii decydować będą – w kolejności – oceny z przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, geografia lub inny przedmiot objęty egzaminem.

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej średniej ocen, o kolejności na liście kandydatów decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest wynik egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego.

Opłata rekrutacyjna

85 zł

Czesne - opłata za semestr (studia niestacjonarne)

-

Terminy rat (studia niestacjonarne)

-
BUTTON

Kontakt

ORGANIZATOR STUDIÓW

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
ul. Podchorążych 2, Kraków
ipea@up.krakow.pl
tel. 12 662 74 82