Zespoły i centra badawcze

Zespoły badawcze w Instytucie Prawa i Ekonomii

Centra badawcze w Instytucie Prawa i Ekonomii

☑️ „Centrum Badań Prawnych nad Dzieckiem i Rodziną (CBPDR)”
☑️ „Europejskie Centrum Badań nad Administracją Publiczną”