Geneza Instytutu

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji (IPEA) został przekształcony z Instytutu Prawa i Ekonomii (IPE) z dniem 1 października 2022 r. Wcześniej w ramach przekształceń organizacyjnych  z dawnego Instytutu Politologii działającego w ramach Wydziału Humanistycznego wyłonił się Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii (IPAiE). Od tego momentu aż do 30 września 2019 r. funkcjonował w ramach ówczesnego Wydziału Politologii. Z dniem 1 października 2019 r. wszedł w życie nowy Statut Uniwersytetu Pedagogicznego, który na nowo ukształtował strukturę Uczelni. W nowej strukturze IPAiE był jedną z jednostek badawczo-dydaktycznych prowadzących działalność w ramach Wydziału Nauk Społecznych. Z dniem 1 października 2020 roku IPAiE został przekształcony w Instytut Prawa i Ekonomii (IPE).

Od samego początku funkcjonowania Instytutu były podejmowane przedsięwzięcia mające na celu stworzenie najbardziej optymalnych warunków dla jego działalności naukowej i dydaktycznej, jak również dla bieżącej działalności organizacyjnej. Rzutują one nie tylko na jakość działania tej jednostki, ale również na wizerunek całej Uczelni. Należą do nich nie tylko działania usprawniające bieżące funkcjonowanie Instytutu, lecz także projekty, które wzmacniają prestiż Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, odbiór tej Uczelni przez obecnych jak i przyszłych studentów, gremia naukowe krajowe i zagraniczne, czy przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych.

Struktura Instytutu

Katedry Instytutu

Katedra jest podstawową jednostką organizacyjną w naszym Instytucie. Każdą tworzy zespół profesorów i doktorów, których łączą wspólne tematy badawcze i zbliżone obszary dydaktyczne.

Kierownicy katedr nadzorują pracę swoich podwładnych i odpowiadają za zadania naukowo-dydaktyczne. Mogą także wnioskować o wydzielenie w ramach katedry zakładów, tworzonych przez mniejsze zespoły badawczo-rozwojowe.

Katedra Logistyki i Zarządzania Publicznego

  1. Kilian Stanisław, dr hab. profesor uczelni
  2. Cembruch-Nowakowski Mariusz, dr
  3. Drabik Ireneusz, dr
  4. Fogelzang-Adler Ewa, dr
  5. Jaśkowiec Dominik, dr
  6. Kozioł Ryszard, dr
  7. Nodżak Agata, dr
  8. Sudoł Grzegorz, dr

Katedra Geodezji, Kartografii i Gospodarki Przestrzennej

  1. Borowiec-Gabryś Monika, dr
  2. Brzosko-Sermak Agnieszka, dr
  3. Stelmach-Fita Beata, dr inż. arch.
  4. Struś Paweł, dr
  5. Wantuch-Matla Dorota, dr inż. arch.
  6. Wańkowicz Wiesław, dr inż.
  7. Wiedermann Krzysztof, dr
  8. Zarychta Roksana, dr
  9. Zdon-Korzeniowska Małgorzata, dr
  10. Gil Agnieszka, mgr

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

  1. Dorocki Sławomir, dr
  2. Faracik Robert, dr
  3. Kilar Wioletta, dr
  4. Krąż Paweł, dr
  5. Krzesiwo Kinga, dr
  6. Kwiek Magdalena, dr
  7. Raźniak Piotr, dr
  8. Smętkiewicz Karolina, dr
  9. Winiarczyk-Raźniak Anna, dr
  10. Wójtowicz Mirosław, dr
  11. Ziółkowska-Weiss Kamila, dr

Katedra Historii Prawa, Prawa Konstytucyjnego i Prawa Pracy

  1. Tusiński Piotr, dr hab. profesor uczelni
  2. Kobroń-Gąsiorowska Łucja, dr
  3. Naleziński Bogumił, dr
  4. Nowak Paula, dr
  5. Stych Marek, dr

Katedra Stosowanych Nauk Społecznych

  1. Piróg Danuta, dr hab. profesor uczelni
  2. Foryś Grzegorz, dr hab. profesor uczelni
  3. Dąbrowska Ewa, dr
  4. Świętek Agnieszka, dr
  5. Bargieł Kinga, mgr
  6. Cybul Piotr, mgr

Katedra Prawa Administracyjnego i Społeczeństwa Obywatelskiego

  1. Kawka Inga, dr hab. profesor uczelni
  2. Chaba Dawid, dr
  3. Maj Elżbieta, dr
  4. Podgórska-Rykała Joanna, dr
  5. Sala-Szczypiński Marcin, dr
  6. Sanakiewicz Łukasz, dr
  7. Węglińska Justyna, dr

Katedra Prawa Dowodowego i Techniki Kryminalistycznej

  1. Kozera Łukasz, dr, profesor uczelni
  2. Gil Damian, dr
  3. Iluk Łukasz, dr
  4. Juszka Karol, dr
  5. Szeląg Tomasz, dr
  6. Szydłowski Dariusz, dr
  7. Błasiak Piotr, mgr

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

  1. Britchenko Igor, prof. dr hab.
  2. Bsoul-Kopowska Magdalena, dr hab. profesor uczelni
  3. Śliwa Renata, dr, profesor uczelni
  4. Kępa Marcin, dr
  5. Kowalska Katarzyna, dr
  6. Nowak Paweł, dr
  7. Radomska Ewa, dr
  8. Szyja Paulina, dr

Katedra Prawa Gospodarczego, Cywilnego i Gospodarki Cyfrowej

  1. Grzegorczyk Filip, dr hab. profesor uczelni
  2. Gofron Paweł, dr
  3. Mazgaj Marcin, dr
  4. Ogrodnik-Kalita Agnieszka, dr
  5. Pązik Adam, dr

Katedra Prawa Karnego, Kryminologii i Postępowania Karnego

  1. Kozaczka Marian, prof. dr hab.
  2. Grzęda Ewa, dr
  3. Tasak Agata, dr

Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych

  1. Czyżewska Marta, dr
  2. Lupa-Wójcik Iwona, dr
  3. Maciejewski Wojciech, dr
  4. Sala Krzysztof, dr
  5. Szczygieł Elżbieta, dr

Katedra Taktyki Kryminalistycznej, Teorii Prawa i Prawa Międzynarodowego

  1. Czarnecki Łukasz, dr, profesor uczelni
  2. Dębska Hanna, dr
  3. Holocher Justyna, dr
  4. Kosielińska-Grabowska Urszula, dr
  5. Pawlica Beata, dr
  6. Płoszczyniec Antoni, dr
  7. Skowrońska Monika, dr
  8. Uhma Piotr, dr
  9. Jasnos Maurycy, mgr

Sekretariat Instytutu

mgr Barbara Lipska-Kłępa

pok. 236 tel. 12 6626285
barbara.lipska-klepa@up.krakow.pl

mgr Jolanta Dudek

pok. 234, tel. 12 6626297
jolanta.dudek@up.krakow.pl

mgr Agnieszka Pajdo

pok. 234 tel. 12 6626297
agnieszka.pajdo@up.krakow.pl

mgr Agnieszka Sowa-Uchańska

pok. 234 tel. 126627482
agnieszka.sowa-uchanska@up.krakow.pl

mgr Teresa Lasocka

pok. 515 tel. 12 662 62 11

.

Katarzyna Żurek

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr Ewelina Ligęza

pok. 234 tel. 12 662 62 10
ewelina.ligeza@up.krakow.pl

Wiktoria Skórzewska

pok. 515 tel. 12 662 6211
wiktoria.skorzewska@up.krakow.pl

.mgr inż. Wojciech Brzyski

pok. 515

mgr inż. Tomasz Glos

pok. 501 tel. 12 662 60 88
tomasz.glos@up.krakow.pl