Digital Transformation of the economy in the EU and Partner Countries / Cyfrowa transformacja gospodarki w UE i krajach partnerskich

Uprzejmie informujemy o realizacji projektu Digital Transformation of the economy in the EU and Partner Countries / Cyfrowa transformacja gospodarki w UE i krajach partnerskich w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w latach 2023 – 2026.

Realizowany w ramach programu Erasmus+ moduł Jean Monnet zaprojektowany jest jako oferta edukacyjna w zakresie studiów nad Unią Europejską w ramach kursów, warsztatów, seminarium naukowego, a także badań naukowych dotyczących komparatystyki zaawansowania transformacji cyfrowej i jej uwarunkowań w wybranych państwach Unii Europejskiej i krajach partnerskich.

Od semestru letniego 2023/2024 zapraszamy wszystkich studentów na trzy kursy w ramach modułu edukacyjnego Jean Monnet:

Fundusze unijne na cyfryzację przedsiębiorstw

Cyfryzacja a zrównoważony rozwój w UE

Infrastruktura cyfrowa w gospodarkach Unii Europejskiej

https://econeu.uken.krakow.pl/

https://www.facebook.com/profile.php?id=61553762709496

 

Zespół projektu

Kierownik: dr Renata Śliwa

Członkowie:

dr hab. prof. UKEN Inga Kawka

dr Elżbieta Szczygieł

Joanna Stąporek

 

STRONA WWW PROJEKTU