STUDIA PODYPLOMOWE

Oferta od roku akademickiego 2024/2025

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych w roku akademickim 2024/2025.

Studia podyplomowe w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej:

 • prowadzimy w systemie dwusemestralnym, 
 • w formie zdalnej (głównie w aplikacji MS Teams),
 • są dostępne dla wszystkich osób, które ukończyły studia wyższe i chcą zdobyć lub polepszyć posiadane kwalifikacje w dziedzinie objętej naszą ofertą,
 • są prowadzone przez profesjonalną kadrę praktyków.

Serdecznie zapraszamy!

WYBIERZ KIERUNEK:

Purple and Peach Photo Freelance Writer Portfolio Website
7
16
ARCHI
Administracja samorządowa_www

MOŻESZ OD RAZU ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA WYBRANY KIERUNEK:

BUTTON

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to państwowa uczelnia wyższa o 75-letniej tradycji.

Obecnie Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

W ostatnich latach nastąpiła gruntowna przebudowa jego struktury organizacyjnej, nasilenie aktywności badawczej i rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, znaczące rozszerzenie oferty edukacyjnej, urozmaicenie i modernizacja procesu dydaktycznego. Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej znalazł się w gronie dwudziestu najlepszych uczelni w kraju zakwalifikowanych do konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

 

W Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prowadzimy:

 • studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku ekonomia,
 • studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunkach administracja i kryminalistyka,
 • jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym na kierunku prawo,
 • studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku geodezja i geoinformacja,
 • studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku logistyka,
 • studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami,
 • studia drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku gospodarka przestrzenna,
 • studia podyplomowe umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy na wielu stanowiskach i pełnieniu różnych funkcji społecznych.

WIĘCEJ O STUDIACH:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

SPRAWDŹ

REGULAMIN STUDIÓW

SPRAWDŹ

STUDIA PODYPLOMOWE UP

SPRAWDŹ

Kontakt

DZIAŁ DYDAKTYKI, REKRUTACJI I PRAKTYK
SEKCJA DS. REKRUTACJI
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
pokój 31a, parter;
mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;
tel. 12 662 74 80

 

ORGANIZATOR STUDIÓW

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
ul. Podchorążych 2, Kraków
ipe@up.krakow.pl
tel. 12 662 61 03