INN@SE– Innovative Social Entrepreneurship with Youth Engagement

INN@SE jest międzynarodowym projektem badawczo-edukacyjnym ukierunkowanym na rozwój i wspieranie przedsiębiorczości społecznej, w szczególności młodzieży.

W skład konsorcjum wchodzą:

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – lider projektu
 • ART-ER – Societa Consortile Per Azioni (Włochy)
 • Organization for Social Innovation „ARNO” (Macedonia Północna)
 • Desert Bloom for Training and Sustainable Development (Jordania)

Partnerstwo w ramach projektu tworzą zatem organizacje z krajów o różnym poziomie wiedzy specjalistycznej w zakresie przedsiębiorczości społecznej, reprezentujące sektory o różnych podejściach do tego tematu (szkolnictwo wyższe, ośrodki badawcze, organizacje pozarządowe), co pozwoli na bardziej kompleksowe podejście do badanego zagadnienia. Wszyscy partnerzy mają duże doświadczenie w działaniach na rzecz ekonomii i przedsiębiorczości społecznej oraz edukacji młodzieży.

Najważniejsze cele projektu to:

 • upowszechnianie sposobu myślenia i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości społecznej wśród młodych ludzi na szczeblu UE (oraz krajów partnerskich),
 • promowanie przedsiębiorczości społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem działań realizowanych przez i dla młodych ludzi,
 • podnoszenie świadomości wśród młodych ludzi jako aktywnych obywateli na temat wyzwań społecznych i środowiskowych oraz tego, w jaki sposób społeczna odpowiedzialność może im sprostać,
 • zapewnienie początkującym młodym przedsiębiorcom społecznym informacji i narzędzi na start.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania nad uwarunkowaniami rozwoju przedsiębiorczości społecznej młodych ludzi, a następnie wyniki tych badań staną się podstawą do stworzenia innowacyjnych narzędzi edukacyjnych oraz rekomendacji dla twórców polityki. Ponadto, zorganizowane zostaną trzy wydarzenia multiplikacyjne („Innovathons” zgodne z metodologią hackathonu) w celu rozpowszechnienia wyników projektu, promowania ich wykorzystywania i angażowania młodych ludzi na poziomie lokalnym (Kraków, Bolonia, Skopje).

Zespół projektowy z ramienia UP tworzą pracownicy Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii:

 • dr hab. Dorota Murzyn (kierownik projektu),
 • dr Marta Czyżewska,
 • dr Iwona Lupa-Wójcik,
 • dr Wojciech Maciejewski.

Czas trwania projektu: 01.04.2020 - 31.07.2022.

Strona projektu: https://innose.up.krakow.pl

Dane kontaktowe

INN@SE– Innovative Social Entrepreneurship with Youth Engagement

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

e-mail: dorota.murzyn@up.krakow.pl

 https://innose.up.krakow.pl/

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ Strategic partnerships for innovation.