ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

Studia podyplomowe - edycja 2022/2023

Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprasza na profesjonalne studia podyplomowe Administracja samorządowa.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zagadnień zarządzania strategicznego, w szczególności z zarządzania zmianą (procesami reform i modernizacji administracji) jakości administracji oraz z zarządzaniem zasobami administracji (ludzkimi, materialnymi i finansowymi). Znaczną uwagę poświęca się dostosowaniu umiejętności słuchaczy do funkcjonowania na polu administracji lokalnej i krajowej w warunkach członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Podczas studiów słuchacz otrzymuje niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w administracji samorządowej, przede wszystkim w zakresie organizowania działalności lokalnej poprzez zarządzanie zarówno istniejącym mieniem samorządowym, jak i w obszarze programowania rozwoju lokalnego.

Dlaczego powinieneś wybrać ten kierunek?

Absolwenci Studiów Podyplomowych „Administracja Samorządowa” uzyskują pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zagadnień zarządzania strategicznego, w szczególności z zarządzania zmianą (procesami reform i modernizacji administracji),
 • jakości administracji,
 • zarządzaniem zasobami administracji (ludzkimi, materialnymi i finansowymi),
 • funkcjonowania i współpracy jednostek samorządu terytorialnego w warunkach członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Podczas studiów słuchacz otrzymuje niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w administracji samorządowej, przede wszystkim w zakresie organizowania działalności lokalnej poprzez zarządzanie zarówno istniejącym mieniem samorządowym, jak i w obszarze programowania rozwoju lokalnego.

Dlaczego warto?

 • STAWIAMY NA PRAKTYKĘ:

Wykładowcy to praktycy, którzy wszelkie omawiane zagadnienia będą popierać licznymi przykładami z praktyki. Staramy się ograniczać teorię do minimum.

 • SZANUJEMY TWÓJ CZAS:

Zajęcia będą odbywać się zdalnie w czasie synchronicznym na MS Teams. Będą one w większości nagrywane, dzięki czemu możliwa będzie też praca niesynchroniczna, co dla naszych słuchaczy oznacza dużą oszczędność czasu i elastyczność. Zadania wykonasz w dogodnym dla siebie czasie, więc nie martw się, że nie starczy Ci czasu na życie prywatne lub zawodowe. Dodatkowo będziesz miał możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcami, którzy będą starali się rozwiązać każdy Twój problem.

 • DOSTOSOWUJEMY SIĘ DO TWOICH POTRZEB:

Staramy się być elastyczni i dostosowywać tematykę do potrzeb słuchaczy, w zależności od tego, które treści są dla nich bardziej lub mniej interesujące. Twoje zadowolenie i satysfakcja są dla nas priorytetem

Plan studiów - I semestr

 • Podstawy prawa konstytucyjnego RP
 • Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego
 • Ustrój prawny samorządu terytorialnego
 • Status prawny pracowników samorządowych
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Prawo zamówień publicznych
 • Współpraca międzysektorowa
 • Podstawy marketingu

Plan studiów - II semestr

 • Europejskie systemy władzy lokalnej
 • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
 • Programowanie rozwoju lokalnego
 • Finanse lokalne i gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
 • Podstawy negocjacji
 • Nowoczesna administracja samorządowa
 • Prawo do informacji publicznej i ochrona danych osobowych

 

 

Najczęściej zadawane pytania:

 • Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia zwykle odbywają się co 2 tygodnie w soboty i niedziele w godzinach od 8:00 do 17:00.

 • W jaki sposób będą prowadzone zajęcia?

Hybrydowo – stacjonarnie i za pomocą aplikacji MS Teams.

 • Jak będą kończyć się studia?

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów objętych programem studiów.

KADRA PRAKTYKÓW

Wysoką jakość kształcenia zapewnia skrupulatnie dobrana kadra doświadczonych praktyków i cieszących się uznaniem teoretyków. Nasi pracownicy są dyspozycyjni każdego dnia w zakresie konsultowania (e-mail) spraw dotyczących administracji samorządowej.

Słuchacze studiów podyplomowych „Administracja Samorządowa” współpracują z kadrą dydaktyczną w zakresie konstruowania ekspertyz i raportów, a także projektów naukowo-badawczych.

Absolwenci – pracownicy administracji publicznej aktywnie uczestniczą w podnoszeniu jakości planów studiów na kierunkach realizowanych w IPE.

SPRAWDŹ OPINIE NASZYCH SŁUCHACZY!

REKRUTACJA 2022/2023

Warunki przyjęcia na studia:

 • Ukończenie studiów pierwszego lub drugiego stopnia (lub jednolitych studiów magisterskich).
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku studiów.

Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, które pracują w administracji rządowej i samorządowej, jak również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową ze sferą administracji publicznej.

Absolwent jest przygotowany do pracy na różnych szczeblach administracji samorządowej oraz w różnych obszarach aktywności wspólnot lokalnych.

Dokumenty

 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line),
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze),
 • Dyplom/odpis dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)
 • Zdjęcie,
 • Opłata rekrutacyjna.

Terminy

Termin składania dokumentów
od 2022-06-01 do 2022-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2022-10-01
Czas trwania studiów
2 semestry

Miejsce

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Zdalnie (Ms Teams)

Opłata rekrutacyjna

85 zł

Czesne - opłata za semestr

1550 zł

Terminy rat

I rata – do 31 października 2022 r.,
II rata – do 30 listopada 2022 r.,
III rata – do 15 marca 2023r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2023 r.

BUTTON

Kontakt

DZIAŁ DYDAKTYKI, REKRUTACJI I PRAKTYK
SEKCJA DS. REKRUTACJI
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
pokój 31a, parter;
mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;
tel. 12 662 74 80

 

ORGANIZATOR STUDIÓW

Instytut Prawa i Ekonomii
ul. Podchorążych 2, Kraków
ipe@up.krakow.pl
tel. 12 662 62 11