SDG Labs – Socially Driven Green Labs
(Harnessing the potential of the Social Economy towards a green transformation through the establishment of Socially Driven Green Labs within Universities)

SDG Labs jest międzynarodowym projektem badawczo-edukacyjnym ukierunkowanym na rozwój i wspieranie tzw. zielonych umiejętności możliwych do wykorzystania w przedsiębiorstwach społecznych celem realizacji idee zielonej transformacji.

W skład konsorcjum wchodzą:

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – lider projektu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze (Czechy),
 • Uniwersytet Macedoński (Grecja),
 • Stowarzyszenie Stimmuli for Social Change (Grecja),
 • The Square Dot team (Belgia),
 • Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych (Polska).

Opis projektu:
Projekt zakłada realizację międzynarodowych badań naukowych w zakresie zielonych umiejętności w obszarze ekonomii społecznej. W ich ramach podjęta zostanie próba zdefiniowania obecnych i przyszłych niedoborów zielonych umiejętności wśród pracowników i członków podmiotów ekonomii społecznej, co ma duże znaczenie dla realizacji transformacji ekologicznej sprzyjającej włączeniu społecznemu. Podmioty ekonomii społecznej zapewniają pracę ponad 13,6 mln osób w Europie i są często pionierami w zakresie lokalnych przedsięwzięć ekologicznych poprzez promowanie zrównoważonych systemów współpracy między przedsiębiorstwami i obywatelami, których ostatecznym celem jest przeciwdziałanie zmianie klimatu. Planowanie badania posłużą do opracowania kompleksowego wsparcia w zakresie podnoszenia zielonych umiejętności wśród nauczycieli akademickich i studentów kierunków związanych z ekonomią społeczną m.in. w postaci symulatorów biznesowych oraz szkoły letniej.

Działania realizowane w ramach projektu:

 1. Badanie „Zielone umiejętności w obszarze Ekonomii społecznej”, które będzie pierwszą kompleksową i transnarodową naukową próbą zdefiniowania obecnych i przyszłych niedoborów zielonych umiejętności w Podmiotach Ekonomii Społecznej, w tym przedsiębiorstwach społecznych.
 2. Galeria cyfrowa SDG Labs, która zapewni depozyt online z szerokim zakresem studiów przypadku i gotowych do użycia działań współtworzących, narzędzi i zasobów oraz cyfrowy pakiet planów wykładów wspierających rozwój kompetencji społecznych i zielonych wśród przedsiębiorców.
 3. Program budowania potencjału SDG Labs, który zapewni nauczycielom szkolnictwa wyższego innowacyjne i elastyczne możliwości szkolenia na temat tego, jak włączyć kwestie środowiskowe do programów nauczania ekonomii społecznej i wyposażyć studentów w wiedzę i umiejętności, które są dostosowane do wymagań zielonego rynku pracy. W ramach tego pakietu pracy zostanie przygotowany MOOC „Gospodarka społeczna na rzecz zielonej transformacji”, przeznaczony dla nauczycieli pragnących zbadać, w jaki sposób niektóre kluczowe obszary działalności gospodarczej w ekonomii społecznej są obecnie wiodące w kierunku zielonego wzrostu.
 4. Modele symulacji biznesowej SDG Labs, które będą oferować pakiet ponad 20 interaktywnych środowisk edukacyjnych, działających jako narzędzia dla studentów kierunku Ekonomia społeczna do projektowania i swobodnego eksperymentowania na własnych modelach biznesowych.
 5. Program podnoszenia kwalifikacji studentów SDG Labs, który oferuje mieszany pakiet edukacyjny obejmujący zarówno teoretyczne, jak i praktyczne elementy umiejętności ekologicznych i zrównoważonego rozwoju środowiska. W szczególności, zestaw kursów kieszonkowych zapewni studentom ekscytującą podróż edukacyjną online, a program nauczania na terenie kampusu, który zostanie zrealizowany poprzez „Letnią Szkołę SDG Labs”, będzie działał jako poligon doświadczalny dla całego programu edukacyjnego.

Zespół projektowy z ramienia UP tworzą pracownicy Instytutu Prawa i Ekonomii:

 • dr Elżbieta Szczygieł (kierownik projektu),
 • dr Katarzyna Kowalska,
 • dr Paulina Szyja,
 • dr Renata Śliwa.

➡ Czas trwania projektu: 01.11.2021 - 01.05.2024.

Numer projektu: 2021-1-PL01-KA220-HED-000032077

Strona projektu: https://sdglabs.uom.edu.gr/

 

➡ Newsletter, prezentujący informacje o działaniach realizowanych w ramach projektu SDG Labs,:

Newsletter N01
Newsletter No2

 

➡ Dane kontaktowe:

SDG Labs – Socially Driven Green Labs

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

e-mail: elzbieta.szczygiel@up.krakow.pl

 

 

Publikacja do pobrania pod linkiem

 

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. 

 

STRONA WWW PROJEKTU