Wszechnica Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja

O inicjatywie

Misją Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie jest promowanie rzetelnej wiedzy prawniczej w środowiskach  związanych z tą dyscyplina naukową. Jedną z form tej aktywności jest Wszechnica Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja. Stanowi ona nowe forum rozwoju myśli prawniczej, organizowane przez nasz Instytut. W jej ramach mają odbywać się m.in.:

  • cykliczne seminaria naukowe  wybitnych prawników reprezentujących różne dziedziny nauk prawnych,
  • konsultacje w Studenckiej Poradni Prawnej Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii.

Wszystkie te działania mają się przyczynić do realizacji wspomnianej misji naszego Instytutu.

Seminaria naukowe

 

W ramach WEP będą odbywać się cykliczne seminaria wybitnych prawników reprezentujących różne dziedziny nauk prawnych (planowane jest m.in. seminarium Pana Sędziego Wojciecha Hermelińskiego, dotyczący procesu wyborczego, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, profesorów uniwersyteckich). Seminaria składające się na powyższy cykl są adresowane przede wszystkim do sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników sądowych, jak również teoretyków nauk prawnych oraz studentów prawa. Zarówno prelekcje wybitnych jurystów, jak i prowadzona po nich dyskusja z udziałem prelegenta i uczestników, mają przysłużyć się pogłębianiu wiedzy prawniczej oraz formułowaniu wniosków o charakterze de lege lata jak i de lege ferenda. Udział prominentnych przedstawicieli różnych środowisk prawniczych w tym wydarzeniu z pewnością przyczyni się do realizacji powyższych celów oraz podkreśli rangę tego wydarzenia.

Zobacz relację video na Facebooku z seminarium stanowiącym inaugurację Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja

Studencka Poradnia Prawna Instytutu Prawa i Ekonomii

W ramach Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja powstała Studencka Poradnia Prawna Instytutu Prawa i Ekonomii. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych otrzymaniem bezpłatnej porady prawnej do siedziby Poradni znajdującej się w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie (pokój: 46B).

Poradnia czynna jest w następujących dniach:

  • poniedziałek od 17.00-20.00
  • piątek od 17.00-20.00
  • sobota od 9.00-12.00

 

Porady udzielane są przez studentów Instytutu Prawa i Ekonomii w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie (pokój: 46B).

 

Koordynatorzy:
dr hab., prof. UP Grzegorz Krawiec,
dr Łucja Kobroń Gąsiorowska,
dr. Ariel Mucha,
dr Piotr Uhma

Patronat

Patronat nad działalnością Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja objęła Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie "PRO UNIVERSITATIS".

 

Ostatnie wydarzenia w ramach Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja

4 marca, 2020

Relacja z dziesiątego seminarium w ramach Wszechnicy Edukacji Prawnej, 03.03.2020 r.

27 lutego, 2020

Rekrutacja do Studenckiej Poradni Prawnej! 5 i 9 marca 2020 r.

20 lutego, 2020

Zapraszamy na seminarium naukowe pt. „Blaski i cienie pracy sędziego w trudnych czasach”, 3.03.2020 r.

21 listopada, 2019

Zapisy na warsztaty z Panią Janiną Czech, biegłym sądowym, psychologiem, specjalistą z zakresu psychologii penitencjarnej w ramach Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja!

21 października, 2019

Relacja z siódmego seminarium z cyklu Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja, 8.10.2019 r.

1 października, 2019

Zapraszamy na seminarium naukowe pt. „Prawo wyborcze gwarantem demokratycznego państwa prawnego”, które poprowadzi Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Wojciech Hermeliński

19 lipca, 2019

Wszechnica Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja w najnowszym numerze kwartalnika „Casus”!

25 maja, 2019

Za nami kolejne seminarium w ramach Wszechnicy Edukacji Prawnej, pt. „Potyczki z prawem autorskim”, 24.05.2019 r.

16 maja, 2019

Zapraszamy na seminarium naukowe pt. „Potyczki z prawem autorskim”, które poprowadzi dr hab. Bogdan Fischer

10 maja, 2019

Relacja z seminarium Prof. Barbary Nity-Światłowskiej nt. „Konstytucyjnych i europejskich uwarunkowań postępowania karnego”, 9.05.2019 r.

5 maja, 2019

Relacja z wykładu prof. Krzysztofa Oplustila w ramach tegorocznej edycji Akademii Spółek Kapitałowych, 25.04.2019 r.

30 kwietnia, 2019

Zapraszamy na seminarium naukowe pt. „Konstytucyjne i europejskie uwarunkowania postępowania karnego”