Podziel się tym w mediach społecznościowych

3 marca 2020 roku w Auli Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyło się jubileuszowe dziesiąte seminarium organizowane w ramach Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja. Seminarium pt. „Blaski i cienie wykonywania zawodu sędziego w trudnych czasach” zostało wygłoszone przez Sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemara Żurka, byłego rzecznika Krajowej Rady Sądownictwa oraz byłego rzecznika Sądu Okręgowego w Krakowie. Wydarzenie otworzył Prof. Andrzej Piasecki, dyrektor Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii UP, który powitał zaproszonego gościa. Po wygłoszeniu przez Pana Sędziego bardzo ciekawego referatu dotyczącego m.in. drogi do funkcji sędziego oraz wprowadzonych w ostatnim czasie zmian w polskim sądownictwie, odbyła się nie mniej interesująca dyskusja, poświęcona głównie problemowi niezależności trzeciej władzy. W seminarium wzięło udział ponad 150 osób, w tym pracownicy naukowi Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii, pracownicy innych jednostek Naszej Uczelni oraz goście spoza Uniwersytetu.

dr Adam Pązik, Opiekun Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja

 

Poniżej relacja zdjęciowa z wydarzenia: