W dniu 14 grudnia 2017 r. studenci Instytutu Prawa Administracji i Ekonomii gościli w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. W czasie wykładu uczestnikom przedstawiono między innymi zasady organizacji i funkcjonowania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w tym dotyczące szkolenia wstępnego oraz kształcenia ustawicznego sędziów i prokuratorów. Wizyta była częścią zajęć fakultatywnych: Organizacja i praca kancelarii, których koordynatorem jest dr Tomasz Szeląg.
https://www.kssip.gov.pl/node/5080