uodo

Ruszyły nowe studia podyplomowe pod patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych!

00studia podyplomowe, z życia instytutu

Pragniemy poinformować, że 13 października 2018 r. miała miejsce
inauguracja roku akademickiego na studiach podyplomowych „Ochrona danych
osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony
Danych)”. W tym dniu odbyły się również pierwsze zajęcia. Bardzo się
cieszymy, że tak wspaniali słuchacze wybrali studia właśnie w Instytucie
Prawa, Administracji i Ekonomii. Przypominamy, że studia odbywają się
pod patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, co jest dla nas
dużym wyróżnieniem.