LOGO_SDGlabs_final

Trzecie spotkanie Partnerów projektu “Socially Driven Green labs”

00Bez kategorii

W dniu 16 września br. odbyło się trzecie ponadnarodowe spotkanie partnerów projektu „Socially Driven Green labs”. W wydarzeniu, zorganizowanym w formie stacjonarnej przez gospodarza – Uniwersytet Macedoński – z możliwością połączenia on-line, wzięli udział przedstawiciele Instytucji Partnerskich z Czech, Grecji, Belgii i Polski.

Głównym tematem spotkania było omówienie zakończonego procesu tworzenia raportu po badaniach ankietowych wśród trzech grup docelowych. Celem badań było określenie stanu wiedzy oraz umiejętności i kompetencji w zakresie zielonej transformacji i gospodarki cyrkularnej.

Kolejnym elementem spotkania były trwające prace nad Galerią On-line, która będzie gromadzić różnego rodzaju materiały dydaktyczne, dzięki którym można rozwijać umiejętności ekologiczne. Ponadto rozpoczęła się dyskusja nad kształtem SDG Labs Teachers Handbook. Teachers’ Handbook będzie służył nauczycielom uczelni jako przewodnik, który pomoże im poruszać się po materiałach edukacyjnych, innowacyjnych metodologiach i zielonej terminologii opracowanej na potrzeby projektu SDG Labs. Przedstawiciele Uniwersytetu Macedonii zaprezentowali również pierwsze pomysły na symulacyjne modele biznesowe – pierwsze zapowiedzi wydają się obiecujące, ale przed wszystkimi partnerami jeszcze wiele pracy. Na koniec partnerzy omówili program podnoszenia kwalifikacji i szkołę letnią. Wydarzenie to jest zaplanowane na przyszły rok, więc jest to czas na dokonanie pierwszych ustaleń dotyczących miejsca, czasu trwania i liczby uczestników. Więcej szczegółów zostanie uzgodnionych podczas spotkań online – wszyscy partnerzy zauważyli, że dobrą praktyką jest spotykanie się online przynajmniej raz w miesiącu.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

wszechnica2022-1

Zaproszenie

00Bez kategorii
„Instytut Prawa i Ekonomii zaprasza na seminaria organizowane w ramach Wszechnicy Edukacji Prawnej im Hugona Kołłątaja, które odbędą się:
a) 6.10.2022 r. o godzinie 14.00 w Auli A1 z udziałem Sędziego Sądu Rejonowego w Nisku Pana Krzysztofa Dembowskiego, który wygłosi prelekcję pt. „Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym z perspektywy sędziego”;
b) 11.10.2022 r. o godzinie 14.00 w sali 448 z udziałem Sędziego Sądu Najwyższego i byłego Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Pana Wiesława Kozielewicza, który wygłosi prelekcję pt. „Odpowiedzialność Sędziego”.
Serdecznie zapraszamy”
inauguracja_2022-23

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji UP

00Bez kategorii

Drodzy Studenci pierwszego roku!

Z niecierpliwością czekamy, aby powitać Was w murach naszej Uczelni!

Poniżej znajdziecie ważne informacje o spotkaniu inaugurującym rok akademicki 2022/2023:

Wkrótce podamy informację o pozostałych spotkaniach inauguracyjnych dla pozostałych pierwszych roczników. W przypadku studiów niestacjonarnych odbędą się one w trakcie pierwszego zjazdu.

Pamiętajcie, aby polubić nasz profil na Facebooku! Tam też znajdziecie mnóstwo ważnych informacji!

Polub nas na Facebooku!

 

UWAGA!
Harmonogramy zajeć – w wersji roboczej – dostępne są pod linkiem: https://ipea.uken.krakow.pl/harmonogramy-zajec-semestr-zimowy-2022-2023/

Post na FB_Innose

Podsumowanie projektu INN@SE – Innovative social entrepreneurship with youth engagement

00Bez kategorii

 

Pracownicy Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych w okresie od kwietnia 2020 r. do września 2022 r. realizowali szereg działań w ramach projektu INN@SE – Innovative social entrepreneurship with youth engagement. To międzynarodowy projekt, finansowany przez Komisję Europejską, który miał na celu przeprowadzenie badań i wypracowanie rozwiązań służących wspieraniu przedsiębiorczości społecznej młodych ludzi. Przedsięwzięcie realizowane było we współpracy z partnerami z Włoch (ART-ER – Societa Consortile Per Azioni), Macedonii Północnej (Organization for Social Innovation „ARNO”) i Jordanii (Desert Bloom for Training and Sustainable Development).

Najważniejsze rezultaty i efekty projektu to:

  • publikacje naukowe, w tym dwie monografie;
  • stworzenie bazy dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości społecznej na świecie;
  • przygotowanie gry edukacyjnej poświęconej rozwijaniu kompetencji w obszarze przedsiębiorczości społecznej;
  • opracowanie programu szkoleniowego dla osób pracujących z młodzieżą;
  • zebranie i opublikowanie rekomendacji w celu poprawy usług mających na celu pomoc w rozwijaniu przedsiębiorczości społecznej;
  • zorganizowanie czterech Innovathonów, w trakcie których młodzi ludzie kreowali pomysły biznesowe na rozwiązanie problemów społecznych;
  • zorganizowanie międzynarodowego seminarium naukowego, debaty o przedsiębiorczości społecznej, szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą, grup fokusowych z interesariuszami, i wielu innych wydarzeń.

Ponad 500 młodych ludzi i ponad 100 interesariuszy z 4 krajów było bezpośrednio zaangażowanych w działania projektowe.

Wszystkie rezultaty projektu dostępne są na stronie https://innose.up.krakow.pl/results/

Zachęcamy do zapoznania się z newsletterem podsumowującym działania projektowe https://innose.up.krakow.pl/…/Inn@se-PL-Newsletter…

 

*********

Projekt INN@SE – Innovative social entrepreneurship with youth engagement finansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne.

Konferencja_Krajobraz po pandemii_19-10-2022-foto

Zaproszenie na Konferencję: Krajobraz po pandemii z perspektywy prawno-społecznej -19.10.2022r. godz. 9.00

10Bez kategorii

Zapraszamy na Konferencję:
Krajobraz po pandemii z perspektywy prawno-społecznej – Postulaty de lege lata i de lege ferenda
19 października 2022r. godz. 9.00, Aula A1, Uniwersytet Pedagogiczny

(konferencja odbędzie się w systemie hybrydowym, z jednoczesną transmisją on-line).

Konferencja współorganizowana przez Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

Szczegóły >>> pod linkiem <<< i na stronie: Konferencje naukowe | Instytut Prawa i Ekonomii (up.krakow.pl)

Logo_Inicjatywa_doskonalosci_RGB

„Prawa pamięci i postpamięci w edukacji prawniczej”

00Bez kategorii

 

W Instytucie Prawa i Ekonomii zakończyło się właśnie międzynarodowe sympozjum naukowe Memory and Post-Memory Laws in Legal Education / Prawa pamięci i postpamięci w edukacji prawniczej. Wydarzenie to było częścią programu Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza.  https://idub.up.krakow.pl/

W konferencji wzięli udział przedstawiciele ośrodków uniwersyteckich z Azerbejdżanu, Cypru, Izraela, Łotwy, Polski, Serbii, Ukrainy. Drugiego dnia sympozjum odbyła się debata z udziałem studentów „Law and the Politics of Memory”. Relacja filmowa wkrótce!

Więcej informacji o programie konferencji: https://ipea.uken.krakow.pl/prawa-pamieci-i-postpamieci-w-edukacji-prawniczej/