Podziel się tym w mediach społecznościowych

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE, Kraków, Polska
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Dyrektor Instytutu Prawa i Ekonomii,
Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych oraz Kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej
we współpracy z
Faculty of Business Administration VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE – PRAGUE UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS, Praga, Republika Czeska
Department of Business Administration UNIVERSITY OF MACEDONIA, Thessaloniki, Grecja
oraz
Wydziałem Ekonomii i Zarządzania POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
Katedrą Ekonomii Ekologicznej UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Katedrą Ekonomii UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
Zakładem Zarządzania Przedsiębiorstwem i Zakładem Ekonomii POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. I. ŁUKASIEWICZA
zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej
“EKONOMIA SPOŁECZNA 2022. Przedsiębiorczość społeczna wobec wyzwań gospodarki obiegu zamkniętego”
⏰20-21 października 2022
💻/konferencja online/
Język konferencji: polski i angielski
Tematyka konferencji:
➡️ Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna versus gospodarka obiegu zamkniętego,
➡️ Przedsiębiorczość społeczna jako droga do zmian środowiskowych i siła napędowa gospodarki obiegu zamkniętego,
➡️ Zaangażowanie podmiotów ekonomii społecznej na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych,
➡️ Endogeniczne (wewnętrzne) i egzogeniczne (zewnętrzne) uwarunkowania rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego oraz zrównoważonej przedsiębiorczości społecznej,
➡️ Innowacje, w tym zielone, w przedsiębiorczości społecznej,
➡️ Przedsiębiorca społeczny – lider zmian,
➡️ Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu a przedsiębiorczość społeczna,
➡️ Finansowanie zielonych inicjatyw w przedsiębiorstwach społecznych,
➡️ Zielone specjalizacje przedsiębiorstw społecznych,
➡️ Współpraca przedsiębiorstw społecznych z innymi podmiotami na rzecz wdrażania idei
gospodarki obiegu zamkniętego,
➡️ Wsparcie tzw. zielonych umiejętności wśród pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej,
➡️ Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w działalności przedsiębiorstw społecznych,
➡️ Kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstw społecznych.
Więcej informacji na stronie
https://ipea.uken.krakow.pl/se-2022/