Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach pt. „Ochrona praw podstawowych Unii Europejskiej w orzecznictwie polskich organów administracji i sądów”, zaplanowanych na 27 stycznia 2023 r. w ramach realizacji projektu Jean Monnet Module. Celem warsztatów jest m.in.:
– analiza wpływu praw podstawowych UE na postępowanie i orzecznictwo polskich organów administracji i sądów,
– zaprezentowanie znaczenia orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącego praw podstawowych UE dla postępowania i orzecznictwa polskich organów administracyjnych i sądów, w tym procedury współpracy na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE,
– przedstawienie zasad interpretacji Karty Praw Podstawowych, w tym kwestii jej bezpośredniej skuteczności i relacji do ogólnych zasad prawa UE, do postanowień Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz regulacji prawa krajowego,
– zaprezentowanie problematyki ochrony praw podstawowych w związku ze świadczeniem usług cyfrowych.

W ramach warsztatów wystąpią eksperci, reprezentujący m.in. polskie sądownictwo administracyjne i administrację publiczną, zajmujący się problematyką ochrony praw podstawowych UE, zarówno w ramach prowadzonej działalności naukowej, jak i działalności zawodowej.
W warsztatach mogą wziąć udział:
– pracownicy urzędów administracyjnych, zarówno rządowych, państwowych, jak i samorządowych,
– prawnicy (adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi, sędziowie oraz aplikanci),
– studenci kierunków: prawo i administracja.
Zgłoszenie udziału w warsztatach należy przesłać do dnia 24 stycznia 2023 r. poprzez formularz zgłoszeniowy:

Formularz zgłoszeniowy

Warsztaty odbędą się w formie zdalnej za pośrednictwem MS Teams.

Więcej informacji znajduję się na stronie projektu:

Protection of Fundamental Rights in the European Union | Ruszyły zapisy na warsztaty „Ochrona prawa podstawowych UE w orzecznictwie polskich organów administracji i sądów” (up.krakow.pl)”