info2

13.X.2017 r. – Uroczysta inauguracja roku akademickiego – dla studentów I roczników studiów niestacjonarnych

00ogłoszenia dla studentów

NIESTACJONARNE STUDIA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Dla studentów I roczników studiów niestacjonarnych w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii UP w Krakowie

13.X.2017 r.

Godz. 15.00, sala 239

Kierunki:
– Administracja – I stopień, I rok
Opiekun roku: dr Magdalena Makieła

– Administracja – II stopień, I rok
Opiekun roku: dr Krystyna Celarek
Spotkanie z opiekunem (bezpośrednio po inauguracji):
– Administracja – I stopień, I rok, opiekun: dr Magdalena Makieła, s. 237
– Administracja – II stopień, I rok, opiekun: dr Krystyna Celarek, s. 239

kursy

Kursy fakultatywne w semestrze zimowym – propozycje kursów już dostępne.

00ogłoszenia dla studentów

Udostępnione zostały propozycje kursów dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii.

 • Studenci zobowiązani są do wyboru zajęć do dnia 18 października 2017 r.
 • Starostowie poszczególnych roczników przygotowują deklaracje wyboru (nazwa kursu oraz imienna alfabetyczna lista studentów zainteresowanych kursem) a następnie przesyłają na adres e- mail sekretariatu Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii: ipae@up.krakow.pl ( nie później niż 18.10.2017 r.) lub zgłaszają osobiście w sekretariacie IPAE (pok.234).
 • Na podstawie list przekazanych do sekretariatu IP podjęte zostaną decyzje o uruchomienie kursu.
 • Warunkiem uruchomienia kursu jest minimum 20 osób deklarujących udział w zajęciach.
 • Maksymalna liczba studentów uczestniczących w fakultecie nie może być wyższa niż 50, a w wypadku fakultetu w języku obcym, nie wyższa niż 30.
 • Informacja, które wykłady zostaną uruchomione, ogłoszona będzie na stronie internetowej Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii.

Propozycje kursów znajdują się na stronie „kursy fakultatywne„. Dodatkowo kartę z kursami pobrać tutaj.

biblioteka

Harmonogram Szkoleń Bibliotecznych 2017/2018

00ogłoszenia dla studentów
Szkolenia odbędą się 11 i 17 października – poniżej szczegółowy podział dla grup. Prosimy zapoznać się z porządkiem szkoleń.
11 października, sala: 71
Administracja (podział na 3 grupy wg porządku alfabetycznego)
8.30-9.30 – grupa 1
9.10-10.10 – grupa 2
9.50-10.50 – grupa 3
17 października, sala: 71
Ekonomia społeczna (podział na 2 grupy wg porządku alfabetycznego)
8.30-9.30 – grupa 1
9.10-10.10 – grupa 2
people-2557396_1920

Opiekunowie studiów – lista już dostępna

00ogłoszenia dla studentów

Opiekunowie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – pełna lista dostępna poniżej:

STUDIA STACJONARNE: 

KIERUNEK: ADMINISTRACJA
Studia pierwszego stopnia (3-letnie)

 • rok I – dr Karol Bieniek
 • rok II – dr Anna Juryk
 • rok III – dr Maria Rożnowska

Studia drugiego stopnia (2-letnie)

 • rok I – dr Karolina Mania
 • rok II – dr Dorota Murzyn

KIERUNEK: EKONOMIA SPOŁECZNA
Studia pierwszego stopnia (3-letnie)

 • rok I – dr Ireneusz Drabik
 • rok II – dr Ewa Radomska

Studia drugiego stopnia (2-letnie)

 • rok I – dr Krzysztof Sala

rok II – dr Marta Czyżewska

KIERUNEK: PRAWO
Studia jednolite magisterskie (5-letnie)

 • rok I – dr Monika Skowrońska
 • rok II – dr Hanna Dębska
 • rok III – dr Grzegorz Krawiec

STUDIA NIESTACJONARNE: 

KIERUNEK: ADMINISTRACJA
Studia pierwszego stopnia (3-letnie)

 • rok I – dr Magdalena Makieła
 • rok II – dr Marcin Mazgaj
 • rok III – dr Paweł Nowak

Studia drugiego stopnia (2-letnie)

 • rok I – dr Krystyna Celarek
 • rok II – dr Tomasz Szeląg