Podziel się tym w mediach społecznościowych

Udostępnione zostały propozycje kursów dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii.

  • Studenci zobowiązani są do wyboru zajęć do dnia 18 października 2017 r.
  • Starostowie poszczególnych roczników przygotowują deklaracje wyboru (nazwa kursu oraz imienna alfabetyczna lista studentów zainteresowanych kursem) a następnie przesyłają na adres e- mail sekretariatu Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii: ipae@up.krakow.pl ( nie później niż 18.10.2017 r.) lub zgłaszają osobiście w sekretariacie IPAE (pok.234).
  • Na podstawie list przekazanych do sekretariatu IP podjęte zostaną decyzje o uruchomienie kursu.
  • Warunkiem uruchomienia kursu jest minimum 20 osób deklarujących udział w zajęciach.
  • Maksymalna liczba studentów uczestniczących w fakultecie nie może być wyższa niż 50, a w wypadku fakultetu w języku obcym, nie wyższa niż 30.
  • Informacja, które wykłady zostaną uruchomione, ogłoszona będzie na stronie internetowej Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii.

Propozycje kursów znajdują się na stronie „kursy fakultatywne„. Dodatkowo kartę z kursami pobrać tutaj.