IMG_7375

Warsztaty z kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia na Poligonie Strażackim!

00Bez kategorii

30.04.2024r. odbyły się Warsztaty z kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia na Poligonie Strażackim w Bielsku-Białej!

Podczas tego niesamowitego wydarzenia nasi studenci mieli okazję uczestniczyć w oględzinach katastrofy lotniczej, samobójstwa i samochodu! Oprócz tego zaprezentowane zostały umiejętności psów ratowniczych oraz detonacja materiałów wybuchowych!

Serdecznie dziękujemy niezastąpionym ekspertom i opiekunowi naszego Koła doktorowi Dariuszowi Szydłowskiemu za organizację tego wspaniałego przedsięwzięcia oraz Wam, drodzy Studenci, za Waszą obecność!

 

thumbnail_image

Zmarł prof. dr hab. Lech Pakuła

10Bez kategorii

Prof. dr hab. LECH PAKUŁA (1930-2024) to geograf, który specjalizował się w geografii przemysłu Polski Południowej. Całe zawodowe życie związany był z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Krakowie (dziś Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie).

Studia geograficzne odbył na Wydziale Geograficzno-Biologicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie uzyskując tytuł magistra w 1958 r. Będąc asystentem w Zakładzie Geografii Ekonomicznej WSP w 1963 r. pod kierunkiem prof. M. Dobrowolskiej obronił pracę doktorską pt. Kształtowanie się i struktura Zachodnio-Krakowskiego Kompleksu Przemysłowego. W 1973 r. na Wydziale BiNoZ UJ uzyskał stopień doktora habilitowanego, profesorem nadzwyczajnym został w 1981 r., natomiast stanowisko profesora zwyczajnego objął w 1994 r. Do przejścia na emeryturę w 2001 r. na uczelni pełnił funkcje kierownika Zakładu Geografii Ekonomicznej Instytutu Geografii (1968-2000), zastępcy dyrektora IG (1971-1981) i dziekana Wydziału Geograficzno-Biologicznego (1990-1996) WSP. W badaniach naukowych zajmował się geografią przemysłu, a szczególnie lokalizacją przemysłu, wpływem uprzemysłowienia na środowisko, na rozwój miast i poziom urbanizacji. Odbył 3 staże zagraniczne do NRD i RFN.  Ogółem opublikował ponad 100 prac naukowych.

Prowadził zajęcia dydaktyczne z geografii przemysłu, transportu i usług, zajęcia terenowe i seminaria na wszystkich rodzajach studiów, wypromował ponad 250 magistrantów, 4 doktorów, był recenzentem w 9 przewodach doktorskich  i 3 habilitacyjnych, oraz opiniował postepowanie o nadanie tytułu profesora dla 3 osób. Był redaktorem i współredaktorem Rocznika Naukowo-Dydaktycznego WSP w Krakowie, Słownika geograficzno-ekonomicznego; organizatorem seminarium polsko-niemieckiego w Dreźnie (1988 r.) i ćwiczeń regionalnych po GOP-ie dla geografów niemieckich. Był członkiem: Komisji KPZK PAN, KBRU PAN, Rady Programowej Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych AE w Krakowie, Komitetu Nauk Geograficznych PAN, Komisji Nauk Geograficznych PAN o/Kraków. Poza pracą naukowo-dydaktyczną w krakowskim UP działał i był członkiem Rotary Club Kraków, Klubu Seniora AZS Kraków, działał w Polskim Związku Łowieckim oraz Komisji Naukowej Okręgu Związku Filatelistycznego. Za pracę naukową i społeczną został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN, Krzyżem Kawalerskim i Złotą Odznaką PTG.

Untitled_Artwork_page-0001

Konferencja Naukowa „Kryminalistyka, prawo i bezpieczeństwo”

00Bez kategorii

Szanowni Państwo,

Serdecznie zachęcamy do udziału w Konferencji Naukowej „Kryminalistyka, prawo i bezpieczeństwo”. Konferencja organizowana jest przez Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji UKEN, odbędzie się w dniach 12 – 13 września 2024 r. na Auli Głównej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2

O wydarzeniu:

  • prestiżowe wydarzenie naukowe dla naukowców, doktorantów, studentów, pracowników oraz pasjonatów,
  • doskonała okazja do wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów
  • aktualna i ważna tematyka,
  • interdyscyplinarny charakter Konferencji,
  • prace badawcze i przeglądowe,
  • wystąpienia ustne,
  • publikacja artykułów,
  • uczestnictwo w formie stacjonarnej.

Zapisy – https://forms.office.com/e/GGP33kq9p7

Więcej informacji – https://kpb.uken.krakow.pl/

Mail kontaktowy – kpb@uken.krakow.pl

Studenci Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w przypadku chęci uczestnictwa w wydarzeniu proszeni są o kontakt mailowy (kpb@uken.krakow.pl)

a11461d7-052b-44aa-b5a7-5b7badda82cf

Spotkanie z przedstawicielami Agencji Wywiadu!

00Bez kategorii
Do zobaczenia!

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Agencji Wywiadu za przeprowadzenie wykładu dotyczącego praktycznych aspektów służby, procedury kwalifikacyjnej oraz analizy zagrożeń! Dziękujemy także wszystkim obecnym i zachęcamy do śledzenia kolejnych wydarzeń!

Do zobaczenia!