thumbnail_Miesiąc Fairtrade

Miesiąc Fairtrade 2022 „Dla Ludzi, Dla Planety” (12.04-15.05.2022 r.)

00Bez kategorii

Partner Instytutu Prawa i Ekonomii UP – Fairtrade Polska zaprasza do uczestnictwa w wydarzeniach w ramach tegorocznej edycji Miesiąca Fairtrade 2022 „Dla Ludzi, Dla Planety”wśród których są m.in.  loteria edukacyjna, Fashion Revolution Week, Dzień Ziemi, Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu, konferencja online „Biznes który jest fair. Fairtrade z perspektywy CSR”, nad którą patronat objął Instytut Prawa i Ekonomii UP.   

Konferencja odbędzie się w dn. 10 maja (wtorek) 2022 od godz. 11.00. Udział w niej jest bezpłatny.

Informacje i link do rejestracji: https://www.fairtrade.org.pl/zaangazuj-sie/miesiac-fairtrade-2022/kluczowe-wydarzenia/konferencja-fairtrade-z-perspektywy-csr/

Główne wydarzenia w ramach Miesiąca Fairtrade 2022: https://www.fairtrade.org.pl/zaangazuj-sie/miesiac-fairtrade-2022/kluczowe-wydarzenia/

Zachęcamy do udziału!
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest pierwszą w Polsce uczelnią, która posiada tytuł Uczelni Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu/ Fair Trade.
Obraz5

Informacja

00Bez kategorii

 

Pracownicy Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych: dr hab. Dorota Murzyn, prof. UP, dr Marta Czyżewska i dr Wojciech Maciejewski, we współpracy z partnerami z Włoch, Macedonii Północnej i Jordanii, przygotowali i poprowadzili szkolenie dotyczące wspierania rozwoju przedsiębiorczości społecznej młodych ludzi. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji pracujących z młodzieżą, z wszystkich czterech krajów partnerskich.

Celem szkolenia było poznanie metodologii wypracowanej w ramach projektu INN@SE i przeniesienie jej do własnych praktyk szkoleniowych i trenerskich, tak by pomóc młodym przedsiębiorcom społecznym i aspirującym do bycia przedsiębiorcami społecznymi w rozwijaniu trwałych przedsiębiorstw społecznych. Wydarzenie miało także służyć budowaniu i rozpowszechnianiu metodologii otwartych innowacji społecznych, dzieleniu się i upowszechnianiu innowacyjnych i skutecznych praktyk szkoleniowych i edukacyjnych oraz narzędzi opartych na podejściu międzysektorowym.

Szkolenie obejmowało 4 dni: 10 marca 2022, 17 marca 2022, 24 marca 2022 i 31 marca 2022. Organizowane było w ramach projektu „INN@SE – Innovative social entrepreneurship with youth engagement”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne.