INSTYTUT PRAWA, EKONOMII I ADMINISTRACJI.

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

poniedziałek - piątek: 10:00-14:30 

ipea@up.krakow.pl

pok. 234

Jolanta Dudek - tel. 12 6626297 - kierunki: prawo, administracja

Ewelina Ligęza - tel. 12 6626210 - kierunki: ekonomia społeczna, ekonomia, kryminalistyka

pok. 236

Barbara Lipska-Kłępa - tel. 12 6626285 - sprawy pracownicze i dydaktyczne

Katarzyna Żurek - tel. 126627482 - kierunki gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami, gospodarka przestrzenna, logistyka, geodezja i geoinformacja

pok. 515

Wojciech Brzyski - 12 662 6211 - pracownik inżynieryjno-techniczny

Tomasz Glos - tel. 12 662 6088 - pracownik inżynieryjno-techniczny

Wiktoria Skórzewska - tel. 12 662 6211 - pracownik inżynieryjno-techniczny

CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA

Administracja - pok. 139, tel. 12 662 7474

Ekonomia/Ekonomia Społeczna - pok. 139, tel. 12 662 7474

Geodezja i geoinformacja - pok. 139, tel. 12 662 7474

Gospodarka przestrzenna/Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami - pok. 146, tel. 12 662 6103

Kryminalistyka - pok. 141, tel. 12 662 7473

Logistyka - pok. 128A, tel. 12 662 6109

Prawo - pok. 141, tel. 12 662 7473

UNIWERSYTET KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

MAPA DOJAZDU:

 

SEKRETARIAT

lipska_b

Mgr Barbara Lipska-Kłępa

sprawy naukowe i kadrowe pok. 234
tel. 12 6626285
e-mail: barbara.lipska-klepa@up.krakow.pl
IPE

mgr Jolanta Dudek


sprawy studenckie pok. 234
tel. 12 6626297
e-mail: jolanta.dudek@up.krakow.pl
IPE

mgr Ewelina Ligęza


sprawy studenckie pok. 234
tel. 12 662 62 10
e-mail: ewelina.ligeza@up.krakow.pl
IPE

Katarzyna Żurek


sprawy studenckie pok. 234
tel. 12 662 7482
e-mail: katarzyna.zurek@up.krakow.pl
IPE

mgr Agnieszka Pajdo

URLOP
sprawy studenckie i techniczne pok. 234
tel. 12 6626297
e-mail: agnieszka.pajdo@up.krakow.pl
IPE

mgr Agnieszka Sowa-Uchańska

URLOP
sprawy studenckie pok. 234
tel. 12 662 7482
e-mail: agnieszka.sowa-uchanska@up.krakow.pl

CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA

W Centrum Obsługi Studenta można:

  • otrzymać kartę okresowych osiągnięć;
  • otrzymać legitymację studencką (ELS);
  • otrzymać zaświadczenie o statusie studenta, o ukończeniu studiów, zaświadczenie do kredytu studenckiego, zaświadczenie o opłaceniu/wysokości czesnego;
  • otrzymać wykaz średnich ocen dla celów socjalnych;
  • złożyć podanie o: Indywidualną Organizację Studiów (IOS), egzamin komisyjny, zmianę trybu studiów, wpis warunkowy, powtarzanie semestru/roku, zmianę promotora, urlop;
  • dokonać formalności związanych z realizacją wznowień, przeniesień oraz studiów równoległych;
  • zarejestrować pracę dyplomową i dokonać formalności związanych z egzaminem dyplomowym;
  • odebrać dyplom i suplement;
  • uzyskać informację o decyzji podjętej przez Dyrektora Instytutu w przypadku złożenia podania.

COS - PRAWO

mgr inż. Patryk Mazur
pok.141, tel. 12 662 74 73
e-mail: patryk.mazur@up.krakow.pl

COS - ADMINISTRACJA

mgr Karolina Depta-Skowronek
pok. 139, tel. 12 662 74 74
e-mail: karolina.depta-skowronek@up.krakow.pl

COS - EKONOMIA SPOŁECZNA

mgr inż. Anna Szczepkowicz-Iwa
pok. 139, tel. 12 662 74 74
e-mail: anna.szczepkowicz-iwa@up.krakow.pl

COS - KRYMINALISTYKA

mgr inż. Patryk Mazur
pok.141, tel. 12 662 74 73
e-mail: patryk.mazur@up.krakow.pl

COS - GEOPOLITYKA

mgr Agnieszka Tabor
pok.146, tel. 12 662 74 72
e-mail: agnieszka.tabor@up.krakow.pl

COS - TURYSTYKA I REKREACJA

mgr Szymon Bieleń
pok.146, tel. 12 662 61 03
e-mail: szymon.bielen@up.krakow.pl

COS - GOSPODARKA PRZESTRZENNA

mgr Szymon Bieleń
pok.146, tel. 12 662 61 03
e-mail: szymon.bielen@up.krakow.pl

COS - STUDIA PODYPLOMOWE

Kontakt na stronie COS:
LINK

INNE

BIBLIOTEKA

Biblioteka mieści się na 2 piętrze, w sali 247.

Biblioteką opiekują się: mgr Justyna Buczyńska-Łaba oraz mgr Karolina Młynarczyk.

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów :
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00
.
Kontakt: tel.: 12 662 6169;
e-mail: biblinfo@up.krakow.pl

Biblioteka Nauk Społecznych posiada swój profil na portalu społecznościowym Facebook

oraz własną stronę WWW.

Na portalu prezentowane są nowości dostępne w Bibliotece oraz aktualizowane na bieżąco informacje dotyczące funkcjonowania Bibliotek

OBSŁUGA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

mgr inż. Tomasz Glos

tel. 12-662-60-88,

pokój 501

tomasz.glos@up.krakow.pl

OBSŁUGA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I LABORATORIÓW

mgr inż. arch. kraj. Wojciech Brzyski

tel. 12-662-62-11,

pokój 515

wojciech.brzyski@up.krakow.pl

OBSŁUGA LABOLATORIUM KRYMINALISTYKI

Wiktoria Skórzewska

Tel. 12-662-62-11

pokój 515

wiktoria.skorzewska@up.krakow.pl