REALIZOWANE PROJEKTY

W Instytucie Prawa i Ekonomii realizowanych jest szereg projektów badawczych i badawczo-edukacyjnych.

Projekty realizowane obecnie w naszym Instytucie:

☑️ SEgoesGreen - Integrating Nature-Based Solutions into higher education towards exploiting the transformative potential of Social Economy for a green and inclusive future
Zespół projektowy: dr hab. Dorota Murzyn prof. UP (kierownik 12.2022-02.2024), dr Wojciech Maciejewski (kierownik 03.2024-06.2025), dr Marta Czyżewska, dr Iwona Lupa-Wójcik.Czas realizacji: 1.12.2022 – 30.06.2025.Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+, KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education.

☑️ SDG Labs - Socially Driven Green Labs
Zespół projektowy: dr Elżbieta Szczygieł (kierownik), dr Katarzyna Kowalska, dr Paulina Szyja, dr Renata Śliwa.
Czas realizacji: 1.11.2021 – 1.05.2024.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+, KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education.

☑️ Protection of Fundamental Rights in the European Union
Zespół projektowy: dr hab. Anna Kalisz prof. UP (kierownik), dr Anna Juryk, dr Kaja Kowalczewska, dr Agata Nodżak, dr Monika Skowrońska, dr Piotr Uhma.
Czas realizacji: 15.10.2020 – 14.10.2023.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+, Jean Monnet Academic Modules.

☑️ Ochrona wierzycieli spółek o znikomym kapitale podstawowym. Studium porównawcze prawa polskiego i wybranych europejskich porządków prawnych
Kierownik projektu: dr Marcin Mazgaj
Czas realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2021
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs MINIATURA4.

☑️ Sztuczna inteligencja na wojnie - analiza prawnomiędzynarodowa
Kierownik projektu: dr Kaja Kowalczewska
Czas realizacji: 2020-2021
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Doskonała nauka – Wsparcie monografii naukowych.

☑️ INN@SE– Innovative Social Entrepreneurship with Youth Engagement
Zespół projektowy: dr hab. Dorota Murzyn prof. UP (kierownik), dr Marta Czyżewska, dr Iwona Lupa-Wójcik, dr Wojciech Maciejewski.
Czas realizacji: 1.04.2020 – 31.07.2022.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+, KA2, Strategic Partnerships, Cooperation for innovation

☑️ Responsible Business – from East to West
Zespół projektowy: dr Iwona Lupa-Wójcik (kierownik), dr hab. Dorota Murzyn prof. UP, dr Marta Czyżewska, dr Wojciech Maciejewski.
Czas realizacji: 1.01.2021 – 30.06.2021.
Projekt jest współfinansowany przez CUHK Business School and National Chiayi University

☑️ Ekonomia społeczna – praktyczna, potrzebna i atrakcyjna
Zespół projektowy: dr Renata Śliwa (kierownik w l. 2019-2021), dr hab. Dorota Murzyn prof. UP (kierownik w l. 2018-2019, ekspert programowy), dr hab. Janina Pach prof. UP, dr Marta Czyżewska, dr Katarzyna Kowalska, dr Wojciech Maciejewski, dr Ewa Radomska.
Czas realizacji: 1.10.2018 – 30.11.2021.
Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POWER.

☑️ Kurs pt.: „Przygotowanie do biznesu” (w ramach projektu: Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP)
Zespół projektowy: dr Marta Czyżewska (kierownik), dr hab. Dorota Murzyn prof. UP, dr hab. Janina Pach prof. UP, dr Wojciech Maciejewski, dr Paweł Nowak, dr Ewa Radomska, dr Paulina Szyja, dr Renata Śliwa, dr Marcin Mazgaj, dr Tomasz Szeląg.
Czas realizacji: 2018-2022.
Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POWER.

☑️ Students in Climate Action
Zespół projektowy: dr Paulina Szyja (kierownik), dr hab. Dorota Murzyn prof. UP, dr Krzysztof Sala, dr Malgorzata Kmak, dr Łukasz Stach.
Czas realizacji: 31.12.2021-29.06.2023.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+: Cooperation for innovation and exchange of good practices, Strategic Partnerships for school education.

☑️ Klimat na zmiany (End Climate Change, Start Climate of Change)
Zespół projektowy: dr Elżbieta Szczygieł (kierownik), dr hab. Dorota Murzyn prof. UP, dr Marta Czyżewska, dr Katarzyna Kowalska, dr Ewa Radomska, dr Paulina Szyja.
Czas realizacji: 2020-2023 (IPiE bierze udział w edycji konkursu na debatę 2020/2021).
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu DEAR oraz NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Projekty zakończone:

☑️ Uniwersytet Młodego Odkrywcy (Przedsiębiorczy i odpowiedzialny społecznie obywatel)
Zespół projektowy: dr Wojciech Maciejewski (kierownik), dr hab. Dorota Murzyn prof. UP, dr hab. Janina Pach prof. UP, dr Marta Czyżewska, dr Ewa Radomska, dr Paulina Szyja.
Czas realizacji: 1.09.2018 – 31.08.2020.
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POWER.

☑️ Międzynarodowa krytyka realizmu prawnego Alfa Rossa w świetle źródeł
Kierownik projektu: dr Urszula Kosielińska-Grabowska
Czas realizacji: 30.03.2019 – 29.03.2020.
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs MINIATURA2.

☑️ National Public Administration and European Integration
Zespół projektowy: dr hab. Inga Kawka prof. UP (kierownik), dr Agata Nodżak, dr Łukasz Kozera, dr Monika Skowrońska, dr Renata Śliwa
Czas realizacji: 01.10.2016 - 31.12.2019.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+, Jean Monnet Modules.

☑️ Transgraniczne sprawy rodzinne pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Brexit i co dalej?
Kierownik projektu: dr Anna Juryk
Czas trwania: 03.11.2018 - 02.11.2019.
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs MINIATURA2.