Podziel się tym w mediach społecznościowych

 

Pracownicy Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych: dr hab. Dorota Murzyn, prof. UP, dr Marta Czyżewska i dr Wojciech Maciejewski, we współpracy z partnerami z Włoch, Macedonii Północnej i Jordanii, przygotowali i poprowadzili szkolenie dotyczące wspierania rozwoju przedsiębiorczości społecznej młodych ludzi. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji pracujących z młodzieżą, z wszystkich czterech krajów partnerskich.

Celem szkolenia było poznanie metodologii wypracowanej w ramach projektu INN@SE i przeniesienie jej do własnych praktyk szkoleniowych i trenerskich, tak by pomóc młodym przedsiębiorcom społecznym i aspirującym do bycia przedsiębiorcami społecznymi w rozwijaniu trwałych przedsiębiorstw społecznych. Wydarzenie miało także służyć budowaniu i rozpowszechnianiu metodologii otwartych innowacji społecznych, dzieleniu się i upowszechnianiu innowacyjnych i skutecznych praktyk szkoleniowych i edukacyjnych oraz narzędzi opartych na podejściu międzysektorowym.

Szkolenie obejmowało 4 dni: 10 marca 2022, 17 marca 2022, 24 marca 2022 i 31 marca 2022. Organizowane było w ramach projektu „INN@SE – Innovative social entrepreneurship with youth engagement”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne.