Podziel się tym w mediach społecznościowych

W dniu 16 września br. odbyło się trzecie ponadnarodowe spotkanie partnerów projektu „Socially Driven Green labs”. W wydarzeniu, zorganizowanym w formie stacjonarnej przez gospodarza – Uniwersytet Macedoński – z możliwością połączenia on-line, wzięli udział przedstawiciele Instytucji Partnerskich z Czech, Grecji, Belgii i Polski.

Głównym tematem spotkania było omówienie zakończonego procesu tworzenia raportu po badaniach ankietowych wśród trzech grup docelowych. Celem badań było określenie stanu wiedzy oraz umiejętności i kompetencji w zakresie zielonej transformacji i gospodarki cyrkularnej.

Kolejnym elementem spotkania były trwające prace nad Galerią On-line, która będzie gromadzić różnego rodzaju materiały dydaktyczne, dzięki którym można rozwijać umiejętności ekologiczne. Ponadto rozpoczęła się dyskusja nad kształtem SDG Labs Teachers Handbook. Teachers’ Handbook będzie służył nauczycielom uczelni jako przewodnik, który pomoże im poruszać się po materiałach edukacyjnych, innowacyjnych metodologiach i zielonej terminologii opracowanej na potrzeby projektu SDG Labs. Przedstawiciele Uniwersytetu Macedonii zaprezentowali również pierwsze pomysły na symulacyjne modele biznesowe – pierwsze zapowiedzi wydają się obiecujące, ale przed wszystkimi partnerami jeszcze wiele pracy. Na koniec partnerzy omówili program podnoszenia kwalifikacji i szkołę letnią. Wydarzenie to jest zaplanowane na przyszły rok, więc jest to czas na dokonanie pierwszych ustaleń dotyczących miejsca, czasu trwania i liczby uczestników. Więcej szczegółów zostanie uzgodnionych podczas spotkań online – wszyscy partnerzy zauważyli, że dobrą praktyką jest spotykanie się online przynajmniej raz w miesiącu.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.