Podziel się tym w mediach społecznościowych

 

Pracownicy Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych w okresie od kwietnia 2020 r. do września 2022 r. realizowali szereg działań w ramach projektu INN@SE – Innovative social entrepreneurship with youth engagement. To międzynarodowy projekt, finansowany przez Komisję Europejską, który miał na celu przeprowadzenie badań i wypracowanie rozwiązań służących wspieraniu przedsiębiorczości społecznej młodych ludzi. Przedsięwzięcie realizowane było we współpracy z partnerami z Włoch (ART-ER – Societa Consortile Per Azioni), Macedonii Północnej (Organization for Social Innovation „ARNO”) i Jordanii (Desert Bloom for Training and Sustainable Development).

Najważniejsze rezultaty i efekty projektu to:

  • publikacje naukowe, w tym dwie monografie;
  • stworzenie bazy dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości społecznej na świecie;
  • przygotowanie gry edukacyjnej poświęconej rozwijaniu kompetencji w obszarze przedsiębiorczości społecznej;
  • opracowanie programu szkoleniowego dla osób pracujących z młodzieżą;
  • zebranie i opublikowanie rekomendacji w celu poprawy usług mających na celu pomoc w rozwijaniu przedsiębiorczości społecznej;
  • zorganizowanie czterech Innovathonów, w trakcie których młodzi ludzie kreowali pomysły biznesowe na rozwiązanie problemów społecznych;
  • zorganizowanie międzynarodowego seminarium naukowego, debaty o przedsiębiorczości społecznej, szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą, grup fokusowych z interesariuszami, i wielu innych wydarzeń.

Ponad 500 młodych ludzi i ponad 100 interesariuszy z 4 krajów było bezpośrednio zaangażowanych w działania projektowe.

Wszystkie rezultaty projektu dostępne są na stronie https://innose.up.krakow.pl/results/

Zachęcamy do zapoznania się z newsletterem podsumowującym działania projektowe https://innose.up.krakow.pl/…/Inn@se-PL-Newsletter…

 

*********

Projekt INN@SE – Innovative social entrepreneurship with youth engagement finansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne.