Podziel się tym w mediach społecznościowych

 

 

Instytut Prawa i Ekonomii organizatorem międzynarodowego sympozjum naukowego

„Prawa pamięci i postpamięci w edukacji prawniczej”

 

 

Jest to konferencja doskonałości zaplanowana na 19-20 września 2022 w ramach programu Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie – Inicjatywa Doskonałości. https://idub.up.krakow.pl/

Prawa pamięci (memory laws, les lois mémorielles) stanowią rozwijający się obszar badań w dyscyplinie nauki prawne, wykazujący głęboki związek z innymi obszarami nauk społecznych i humanistycznych, jak socjologia, nauki o polityce, czy oczywiście – historia.

Definicja i kategorie praw pamięci są kwestią umowną, obejmującą całe spektrum regulacji prawnych: od tych penalizujących zaprzeczanie zbrodniom międzynarodowym, aż po deklaracje parlamentarne dotyczące kwalifikacji prawnej zdarzenia z przeszłości. Jako akty prawne zawierające normatywne wskazania dotyczące przeszłości, prawa pamięci często mają na celu wzmocnienie zbiorowej tożsamości narodu / społeczności: wpływają na sytuację prawną jednostek i grup, ale także kształtują narrację historyczną danego miejsca i jego mieszkańców.

Zagadnienia te będą osią międzynarodowego sympozjum, organizowanego przez Instytut Prawa i Ekonomii w dniach 19-20 września 2022. Zachęcamy do pobrania call for papers i przekazania niniejszego zaproszenia do udziału naukowcom, doktorantom, a także zainteresowanym studentom!

dr Piotr Uhma, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

piotr.uhma@up.krakow.pl

 

***

The Institute of Law and Economics as part of the initiative of excellence of the Pedagogical University of Krakow, Poland is pleased to invite scholars, postdoc, and Ph.D. researchers from the discipline of legal studies as well as social sciences and history to take part in the international symposium Memory and post-memory laws in legal education,

which will take place on site, in Krakow, Poland from 19-20 September 2022. This rather intimate symposium, will gather some 12-15 international scholars, coming from EU and non-EU countries to discuss the phenomenon of memory laws from theoretical, comparative and interdisciplinary perspectives.

The symposium is planned to take place in person at The Institute of Law and Economics of the Pedagogical University of Krakow, Poland.

Graduate and postgraduate researchers having obtained their PhD within the past 10 years of being on the verge of obtaining it will be given preference. This invitation is extended to faculty members, scholars, postdoc, and Ph.D. researchers from the discipline of legal studies as well as social sciences and history.

Please download the invitation and call for papers! We are looking forward to welcoming interested scholars and students in Krakow! For more information please contact Dr. Piotr Uhma, Chairman, Organising Committee, piotr.uhma@up.krakow.pl