Podziel się tym w mediach społecznościowych

W dniu 25 kwietnia 2019 r. odbył się wykład prof. Krzysztofa Oplustila z Katedry Polityki Gospodarczej UJ w ramach tegorocznej edycji Akademii Spółek Kapitałowych. Wydarzenie to stanowiło zarazem element cyklu spotkań z wybitnymi specjalistami z różnych dziedzin prawa, odbywających się w Instytucie w ramach Wszechnicy Edukacji Prawnej. Wydarzenie zostało otwarte przez Dyrektora IPAiE – prof. dra hab. Andrzeja Piaseckiego – który przywitał prelegenta oraz zgromadzonych gości.

Tematyka wykładu poświęcona była sporom korporacyjnym w spółkach zamkniętych. Prelegent w niezwykle interesujący sposób wprowadził słuchaczy w meandry takich sporów, w szczególności opisując ich cechy charakterystyczne z uwzględnieniem specyfiki spółek zamkniętych, w tym m.in. wskazując na trudności związane z sytuacją tzw. „więźnia korporacyjnego”.

Pomimo terminu przypadającego w okresie wielkanocno-majówkowym, na wykładzie zgromadziło się kilkudziesięcioosobowe audytorium, złożone z pracowników i studentów różnych uczelni krakowskich (w szczególności UP i UJ).

Wykład stanowił zarazem pierwszy w historii wykład z cyklu Akademii Spółek Kapitałowych, który odbył się na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

 

dr Marcin Mazgaj

 

 

Patronat nad działalnością Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja objęła Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie „PRO UNIVERSITATIS”.