Podziel się tym w mediach społecznościowych

Zapraszamy wszystkich studentów, pracowników i sympatyków IPAIE do udziału w poniższych wydarzeniach planowanych na semestr letni:

· 3 marca, godz. 15.30 – spotkanie w ramach Wszechnicy Edukacji Prawnej z sędzią Waldemarem Żurkiem Blaski i cienie pracy sędziego w trudnych czasach – dr Adam Pązik.

· 4 marca – II Konkurs dla studentów Prawo karne bez tajemnic – dr Damian Gil.

· 5 i 11 marca rekrutacja studentów zainteresowanych pracą w Studenckiej Poradni Prawnej – dr Ariel Mucha.

· 6 marca – III Forum Współpracy i Integracji Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii z Partnerami Zewnętrznymi: Wiedza – umiejętności – kompetencje – dr Ewa Radomska, dr hab. Dorota Murzyn, dr Renata Śliwa. 

· 18 marca 9.00-14.00 – Dzień Otwarty IPAiE (w ramach Dnia Otwartego UP) – dr Małgorzata Kmak oraz dr Iwona Lupa-Wójcik.  ODWOŁANE

· 30 marca, godz. 11.00 wykład dra Andrea Carcano, Uniwersytet w Modenie (Włochy): Assessing the promise of international criminal justice in a multipolar world. Time to lower expectations and/or to revisit assumptions? – dr Piotr Uhma.

· 1 kwietnia godz. 11.30 – Wybory prezydenckie w Polsce – prawo i polityka, spotkanie w ramach Wszechnicy z SSN Wiesławem Kozielewiczem, byłym Przewodniczącym PKW, sędzią Izby Karnej SN – dr Damian Gil. ODWOŁANE

· 2 kwietnia godz. 15.00– STUDIA = PRACA – spotkanie studentów z pracodawcami. Uczestnikami będą także wykładowcy Instytutu i absolwenci – dr Joanna Podgórska-Rykała, dr Mariusz Paradowski.

· 6 kwietnia – wykład nt. źródeł finansowania organizacji pozarządowych prowadzony przez Barbarę Kazior – prezesa Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych MiLa, partnera Instytutu – dr Ewa Radomska.

· 9 kwietnia – wykład otwarty Public Administration in Turkey (political system and central administration) – Prof. Osman Kürşat Acar, Uniwersytet Süleymana Demirela, Isparta, Turcja – dr Karol Bieniek.

· 15 kwietnia godz. 11.00 – seminarium Tworzenie gospodarki niskoemisyjnej w Małopolsce – uwarunkowania – dr Paulina Szyja.

·  15 kwietnia – wykład nt. zarządzania organizacją pozarządową prowadzony przez Barbarę Kazior – prezesa Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych MiLa, partnera Instytutu – dr Ewa Radomska.

· 22 kwietnia – Legalność zatrudnienia – szanse i zagrożenia – temat pierwszej z cyklicznych konferencji – dr Łucja Kobroń-Gąsiorowska, dr hab. prof. UP Katarzyna Dunaj (współpraca: z Katedrą Prawa Pracy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego).

· 24 kwietnia – seminarium ekologiczne z udziałem przedstawicieli regionalnych i lokalnych instytucji zajmujących się zrównoważonym rozwojem i kwestiami środowiska naturalnego – dr Elżbieta Szczygieł.

· 29 kwietnia – wykład nt. zarządzania organizacją pozarządową prowadzony przez Maję Jaworską – wice prezesa Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, partnera Instytutu – dr Ewa Radomska.

· 10 maja – Sprężynka Międzynarodowa – specjalne wydanie studenckiej gazetki z wersją w języku angielskim – dr Joanna Podgórska-Rykała.

· 12 maja – konferencja: Siła wspólnoty. Jak społeczności przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu zmieniają świat i realizują Cele Zrównoważonego Rozwoju – we współpracy z  Fundacją ,,Koalicja Sprawiedliwego Handlu” Fairtrade Polska – dr Ewa Radomska.  Konferencja odbędzie się, ale po wakacjach, termin nie jest jeszcze ustalony.

· 14 maja konferencja Dyskryminacja dziecka dyskryminacją na całe życie? – dr hab. prof. UP Grzegorz Krawiec, dr Marcin Sala-Szczypiński.

· 14-16 maja Festiwal Nauki i Sztuki w programie m.in.: międzynarodowe seminarium studentów i doktorantów z IPAiE, Ukrainy i Turcji – dr Małgorzata Kmak.

· 18 maja – warsztaty projektowe dot.wyboru wniosków do sfinansowania przedsięwzięć społecznych w wybranych krajach globalnego Południa prelegenci z Polskiej Fundacji dla Afryki – dr Ewa Radomska.

· 21 maja – wykład otwarty: Public Administration in Turkey (local and regional level), prof. Pınar Savaş Yavuzçehre, Uniwersytet Pamukkale, Denizli, Turcja – dr Karol Bieniek.

· 25 maja – wykład nt. źródeł finansowania organizacji pozarządowych prowadzony przez Annę Swatkiewicz z Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” – dr Ewa Radomska

· 25 maja – konferencja Mediacja i inne konsensualne formy zakończenia postępowania sądowego, Sandomierz – dr Damian Gil.

· 26-27 maja – X Jubileuszowa Konferencja z cyklu – WSPÓŁCZESNE PROBLEMY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI” pt. Przyczyny środków zaskarżenia w perspektywie prawa do sprawiedliwego orzeczenia, Sandomierz – dr Damian Gil.

· 28 maja – konferencja, Ekonomia społeczna 2020. Przedsiębiorczość społeczna wobec wyzwań XXI wieku – doświadczenia polskie i międzynarodowe – dr Ewa Radomska, dr Paweł Nowak.  KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ 20 LISTOPADA 2020 R.

· 4-10 czerwca – 10-osobowa grupa studentów prawa IPAE pod opieką dra Piotra Uhmy wyjedzie z wizytą studyjną na Uniwersytet Goethego we Frankfurcie nad Menem oraz na Uniwersytet w Tybindze (grant DADD).

· 5 czerwca – finał konkursu dla uczniów ,,Co chciałbym zmienić w Polsce?’’ dr Małgorzata Kmak.

· 16 czerwca – II konferencja Nowe technologie i sztuczna inteligencja, aspekty prawne i praktyczne, współpraca: Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – prof. Bogdan Fischer

· 19 czerwca – Ogólnopolskie Seminarium Dydaktyka Prawa Międzynarodowego Publicznego. Wydarzenie to jest organizowane przy akceptacji International Law Association Grupa Polska – dr Piotr Uhma.

· 20 czerwca – pożegnanie absolwentów studiów podyplomowych – dr Małgorzata Kmak, dr Agnieszka Ogrodnik-Kalita, dr Iwona Lupa-Wójcik, dr hab. prof. UP Grzegorz Krawiec, dr Agata Nodżak

· 27 czerwca – pożegnanie absolwentów studiów magisterskich – dr Małgorzata Kmak.

· 24-25 września – konferencja, Deliberacja w procesie planowania polityk publicznych. Doświadczenia i wyzwania na przyszłość, Zamek w Niepołomicach – prof. Jacek Sroka.