Podziel się tym w mediach społecznościowych

Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Naukowa –
„Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości X”
nt. Przyczyny środków zaskarżenia w perspektywie prawa do sprawiedliwego orzeczenia

Termin i miejsce: 26 – 27 maja 2020 r. (wtorek, środa) – Sala Papieska – Gmach Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, ul. Mariacka 9 (w pobliżu Katedry Sandomierskiej)
ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO OGRANICZENIA KONFERENCJI DO JEDNEGO DNIA (26.05).

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu do 29.02.2020 r. na adres damiang84@wp.pl (dr Damian Gil).

Dziesiąta już konferencja z serii – „Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości” jest okazją do dyskusji nad ważną problematyką środków zaskarżenia. Chcemy dyskutować nad problemami granic i zarzutów środków zaskarżenia. Prawo do zaskarżenia orzeczenia wywodzi się wprost z ustawy zasadniczej i jest ograniczone przepisami ustaw, które konkretyzują dopuszczalność zaskarżenia.Wskazane ogólne kierunki majowych obrad są niewątpliwie tezami badawczymi i realnymi problemami wymiaru sprawiedliwości. Konferencja (publikacja) to zachęta do szerokich badań w tym obszarze. Zachęcamy również do badań aktowych. Artykuł/referat powinien w tytule i treści prezentować zagadnienia związane z tematem przewodnim obrad (publikacji). Zachęcamy do zgłaszania referatów w obszarze prawa karnego, cywilnego i administracyjnego z wyraźnym odniesieniem do tematu konferencji/publikacji.

Poniżej można pobrać dokumenty:

➡️Informator

➡️Formularz zgłoszeniowy

➡️Formularz recenzji

➡️Wskazówki dla autorów