Podziel się tym w mediach społecznościowych

Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Mediacja i inne konsensualne formy zakończenia postępowania sądowego.”

Termin i miejsce: 25 maja 2020 r. (poniedziałek) – Sala Papieska – Gmach Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, ul. Mariacka 9 (w pobliżu Katedry Sandomierskiej)

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu do 29.02.2020 r. na adres damiang84@wp.pl (dr Damian Gil).

Konferencja ma na celu zaprezentowanie poglądów przedstawicieli doktryny i praktyków na temat teoretycznych i praktycznych problemów porozumień procesowych. Zadaniem referentów jest odpowiedź na pytanie – W jakim stopniu mediacja i porozumienia procesowe wpływają na szybkość postępowania i sprawiedliwość procesu. Jako, że mediacja, ugoda i inne uzgodnienia są dopuszczalne w różnych gałęziach prawa, liczymy na referaty z różnych obszarów prawa sądowego. Dopuszczamy referaty oparte wyłącznie na badaniach, z tym że w artykule (należy wyraźnie zaznaczyć zakres badań i wskazać podmiot, który zezwolił na ich przeprowadzenie).

Pokłosiem obrad będzie monografia naukowa recenzowana – opublikowana w Wydawnictwie UP (na liście MNiSW).  Artykuł/referat (20p.) powinien w tytule i treści prezentować zagadnienia związane z tematem przewodnim obrad (publikacji).

Poniżej można pobrać dokumenty:

➡️Informator

➡️Formularz zgłoszeniowy

➡️Formularz recenzji

➡️Wskazówki dla autorów