Podziel się tym w mediach społecznościowych

Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
oraz
Akademia Prawa Nowych Technologii
mają zaszczyt zaprosić na

II KONFERENCJĘ „NOWE TECHNOLOGIE I SZTUCZNA
INTELIGENCJA – ASPEKTY PRAWNE
I PRAKTYCZNE EKOSYSTEMU ZAUFANIA”

Kraków, 16 października 2020 r.

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI:
16 października 2020 r. (piątek),
Rozpoczęcie godz. 10.00, rejestracja od godz. 9.15,
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

TEMATYKA KONFERENCJI:
Pomimo że sztuczna inteligencja (SI) jest przedmiotem dyskusji, wciąż nie mamy rozstrzygnięć kwestii podstawowych jak chociażby definicji samej SI. Wpływa to na trudności z zakreśleniem ram prawnych, które mają zapewnić zaufanie dla szybko rozwijających się rozwiązań technologicznych. Szczególną okazją do podjęcia szerokiej dyskusji konferencyjnej jest opublikowanie pod koniec lutego przez Komisję Europejską Białej Księgi dotyczącej sztucznej inteligencji. Wystąpienia konferencyjne będą ukierunkowane na przedstawienie nie tylko korzyści, ale również ryzyk związanych z rozwojem sztucznej inteligencji i wynikającą z nich próbą uzyskania wskazówek dla konstruowania ram prawnych „ekosystemu zaufania”. Rozważane będą również potrzeby rozwiązań legislacyjnych w szczególności w obszarze prawa informacyjnego obejmujące m.in. dalsze otwieranie danych publicznych z wykorzystaniem nowych technologii w tym SI, odpowiednią ochronę przed zagrożeniami dla praw podstawowych, w tym prawa do prywatności, danych osobowych, oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji w przypadku korzystania z towarów i usług opartych na AI. 

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 30 czerwca 2020 roku 

Pobierz komunikat konferencyjny 

Formularz rejestracyjny 

Więcej szczegółów na stronie konferencji: https://ipea.uken.krakow.pl/ntsi/