IV Konferencja Nowe Technologie i Sztuczna Inteligencja.
Aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania.

Szanowni Państwo,
mamy zaszczyt zaprosić Państwa na czwartą już edycję „Konferencji Nowe Technologie i Sztuczna Inteligencja. Aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania”, organizowanej przez Zespół Badawczy „Prawa Informacyjnego, Mediów i Własności Intelektualnej w Nowych Technologiach” Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego UKSW, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy oraz Akademię Prawa Nowych Technologii UP, zaś partnerem wydarzenia jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie. Ubiegłoroczna edycja konferencji zakończyła się sukcesem, brało w niej udział kilkudziesięciu Prelegentów (w tym przedstawiciele zagranicznych ośrodków naukowych, w tym Goście z Ukrainy, Niemiec, Austrii, Grecji, Czech czy Litwy) oraz liczne grono słuchaczy. Obecnie przygotowana jest publikacja pokonferencyjna obejmująca wypowiedzi znacznej części Prelegentów. Tegoroczna konferencja odbędzie się w sposób zdalny w dniach 21 i 22 października 2022 r. Zapraszamy do udziału wszystkie osoby zainteresowane nowymi technologiami. Rejestracja na konferencję jest możliwa za pośrednictwem formularza zamieszczonego na niniejszej stronie internetowej
Komitet Organizacyjny Konferencji

Program konferencji

ORGANIZATORZY

Partnerzy

TERMIN I MIEJSCE

  • 21 i 22 października 2022 r. (piątek i sobota)
  • Wydarzenie odbędzie się online – link do platformy zostanie przesłany przed wydarzeniem na wskazany przez uczestnika adres e-mail.

WAŻNE TERMINY

  • 31 sierpnia 2022 r. – termin zgłoszeń prelegentów (konieczność przesłania tematu referatu oraz abstraktu)
  • 10 października 2022 r. – orientacyjny termin publikacji programu Konferencji
  • 20 października 2022 r. – termin rejestracji uczestników biernych (słuchaczy konferencji) i termin wpłat opłaty konferencyjnej.
  • 21 i 22 października 2022 r. – termin Konferencji.

OPŁATA I PUBLIKACJA

Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane udziałem w Konferencji (zarówno czynnym, jak i biernym) do wypełnienia formularza on line

FORMULARZ  REJESTRACJI

Warunkiem udziału w Konferencji jest uiszczenie opłaty konferencyjnej.

Wysokość tej opłaty wynosi 150 zł brutto, a zgromadzone w ten sposób środki będą przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji konferencji oraz kosztów związanych z wydaniem publikacji pokonferencyjnej. Dane do przelewu są następujące:
"Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
71 1240 4722 1111 0000 4852 4687
w tytule przelewu uprzejmie proszę podać Imię i Nazwisko uczestnika konferencji oraz nr DK 419
Organizatorzy planują wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie monografii obejmującej opracowania przesłane przez Prelegentów. Publikacja nastąpi w wydawnictwie znajdującym się na liście wydawnictw punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Bliższe informacje na temat publikacji pokonferencyjnej zostaną podane w październiku 2022 r.

Jednocześnie z radością informujemy, że rezultatem drugiej edycji konferencji (II Konferencja Nowe Technologie i Sztuczna Inteligencja. Aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania, która miała miejsce w dniach 21 i 22 października 2020 r.) jest monografia pt. Prawo Sztucznej Inteligencji i Nowych Technologii, pod red. prof. Bogdana Fischera, prof. Marka Świerczyńskiego i dr Adama Pązika, która ukazała się w grudniu 2021 r. w wydawnictwie Wolters Kluwer Polska.”

KONTAKT

Kontakt do Komitetu Organizacyjnego: apnt@up.krakow.pl

Kontakt do Przewodniczącego: bogdan.fischer@up.krakow.pl

Facebook: www.facebook.com/APNTUP 

ORGANIZATORZY I PARTNERZY