Podziel się tym w mediach społecznościowych

Obecnie trwa I edycja Programu Rozwoju Kompetencji Przedsiębiorczych w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”. Zajęcia w tym semestrze dotyczą aspektów finansowych, księgowych i prawnych i kończyć się będą egzaminem certyfikującym kompetencje biznesowe European Business Competence* Licence (EBC*L)

W drugim semestrze od przyszłego roku akademickiego uczestnicy projektu będą rozwijać koncepcje swoich przedsięwzięć biznesowych.

Więcej informacji na stronie uczelni<<

Czytaj o projekcie na stronie IPAIE<< 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.