Podziel się tym w mediach społecznościowych

Dzień 8 marca odbył się w naszym Instytucie pod znakiem dwóch wyjątkowych wydarzeń:

👉 Dnia Kobiet – wydarzenie-niespodzianka przygotowane przez: Dyrektora Instytutu prof. Andrzeja Piaseckiego, dra Wojciecha Maciejewskiego i dra Krzysztofa Salę,

Relację zdjęciową z tego dnia można przeglądnąć na naszym profilu na Facebooku:

➡️Dzień kobiet w IPAIE – relacja nr 1 (fb)

➡️Dzień kobiet w IPAIE – relacja nr 2 (fb)

➡️Dzień kobiet w IPAIE – relacja nr 3 (fb)

👉 II Forum Współpracy i Integracji IPAIE z partnerami zewnętrznymi: „Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w praktyce przedsiębiorstw” (czytaj więcej<<)

W II Forum wystąpili przedstawiciele Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii UP: prof. dr hab. Andrzej Piasecki, Dyrektor Instytutu; dr hab. prof. UP Janina Pach, Kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej; dr Katarzyna Kowalska, adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej, przedstawiciele Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” Fairtrade Polska: Magdalena Pastuszak, Office Manager i  Tomasz Makowski, Key Business Executive oraz przedstawiciele przedsiębiorstw: Agnieszka Pocztowska, Dyrektor Generalna Shell Business Operations, Ewa Gayny, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, Polska i kraje Bałtyckie, Danone; Karolina Długosz, CSR Manager, Capgemini Polska; Katarzyna Gajus-Wyrwicz, Starszy specjalista ds. komunikacji i CSR / Koordynator zespołu ds. CSR, Kraków Airport; Agnieszka Doniec, Lider Zespołu Zarządzającego Projektami (PMO), Motorola Solutions Systems Polska.

Przedstawiciele przedsiębiorstw podzielili się doświadczeniami w realizacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR, Corporate Social Responsibility), wskazali na przyczyny ich zaangażowania w inicjatywy prospołeczne i prośrodowiskowe oraz efekty podejmowanych działań.

Podkreślili, że działania z zakresu CSR ściśle powiązane są z misją, wizją, strategią i działaniami operacyjnymi przedsiębiorstw, które reprezentują. Otwartość kadry zarządzającej, rozumienie korzyści aktywności w obszarze CSR dla przedsiębiorstw i podmiotów z ich otoczenia to warunki niezbędne, aby zaangażować zasoby ludzkie i finansowe do realizacji działań prospołecznych i prośrodowiskowych. Pracownicy często sami inicjują różne projekty, co daje im  poczucie sprawczości i wpływu. Budując i wzmacniając wizerunek marki odpowiedzialnej, godnej zaufania, zaangażowanie w działania z zakresu CSR mają również znaczenie w kontaktach z partnerami biznesowymi przedsiębiorstw.

Po obradach w ramach II Forum odbyły się tzw. spotkania robocze z udziałem przedstawicieli biznesu. Pozwoliły na skonsultowanie programu studiów na kierunku Ekonomia Społeczna (studia drugiego stopnia, dualne), a także na dyskusję na temat roli i znaczenia kompetencji społecznych na współczesnym rynku pracy. Obecnie, przed przedsiębiorstwami stoją wyzwania związane z pozyskaniem pracowników otwartych na rozwój i zmiany, zaangażowanych, lojalnych, odpowiedzialnych, identyfikujących się z kulturą organizacyjną firmy, potrafiących pracować w grupie, z silną motywacją do realizacji celów osobistych i biznesowych. Dla uczelni wyższych wyzwaniem i obszarem szczególnej troski powinno być ukierunkowanie w procesie kształcenia na  wyposażenie studentów nie tylko w odpowiednią wiedzę, ale również w umiejętności i kompetencje oczekiwane przez pracodawców.

Wydarzenie zorganizowała i moderowała dr Ewa Radomska, adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej oraz Pełnomocnik Dyrektora IPAiE ds. współpracy i nawiązywania kontaktów w interesariuszami zewnętrznymi.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PRO UNIVERSITATIS.

Poniżej zdjęcia z II Forum Współpracy i Integracji IPAIE z partnerami zewnętrznymi: