Podziel się tym w mediach społecznościowych

Serdecznie zapraszamy Studentów i Wykładowców na II Forum Współpracy i Integracji Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu z partnerami zewnętrznymi: dn. 8 marca (piątek) 2019 r. w godz. 10.00 – 14.00, Audytorium im. Prof. Wincentego Danka.

W kwietniu 2018 r. odbyło się I Forum: „Organizacje pozarządowe. Misja – zadania – projekty – współpraca”, które zapoczątkowało współpracę Instytutu z organizacjami pozarządowymi – ważnymi podmiotami ekonomii społecznej, w różnych zakresach i na różnych poziomach, m.in. wspólne projekty, staże/ wolontariat, wsparcie przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, stowarzyszeń, fundacji itd. w ulepszaniu programów studiów, w prowadzeniu warsztatów itd.

Podczas tegorocznej edycji, w ramach II Forum poznamy doświadczenia przedsiębiorstw w realizacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR, Corporate Social Responsibility), przyczyny ich zaangażowania w inicjatywy prospołeczne i prośrodowiskowe oraz efekty podejmowanych działań. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele takich firm, jak: Shell Business Operations, Danone, Capgemini Poland, Tesco Polska, Kraków Airport, Motorola Solutions Systems, Astor S.A.

PROGRAM

9.30 – 10.00: rejestracja
10.00 – 10.15: POWITANIE
Prof. dr hab. Andrzej Piasecki, Dyrektor Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Prof. UP dr hab. Janina Pach, Kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Prowadzenie: dr Ewa Radomska, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

CZĘŚĆ I
10.15 – 10.35:  Międzynarodowe korporacje a społeczna odpowiedzialność biznesu, dr Katarzyna Kowalska, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
10.35 – 10.55: Społeczności przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, Magdalena Pastuszak, Office Manager; Tomasz Makowski, Key Business Executive, Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” Fairtrade Polska, Kraków

CZĘŚĆ II
10.55 – 11.15: SHELL BUSINESS OPERATIONS, Agnieszka Pocztowska,  Dyrektor Generalna
11.15 – 11.35: DANONE, Ewa Garny, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, Polska i kraje Bałtyckie
11.35 – 11.50: przerwa kawowa
11.50 – 12.10: CAPGEMINI POLAND, Karolina Długosz, CSR Manager
12.10 – 12.30: ASTOR S.A., Renata Poreda, Manager ds. Komunikacji i PR
12.30 – 12.50: KRAKÓW AIRPORT IM. JANA PAWŁA II, Katarzyna Gajus-Wyrwicz, Starszy specjalista ds. komunikacji i CSR / Koordynator zespołu ds. CSR
12.50 – 13.10: MOTOROLA SOLUTIONS SYSTEMS POLSKA, Agnieszka Doniec, Lider Zespołu Zarządzającego Projektami (PMO)
13.10 – 13.30: TESCO POLSKA, Katarzyna Bąk, Kierownik ds. Planu dla Społeczności
13.30 – 14.00: DYSKUSJA, PODSUMOWANIE

Patronat nad wydarzeniem objęła Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie „PRO UNIVERSITATIS”.

Organizator: dr Ewa Radomska, adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii UP, Pełnomocnik Dyrektora IPAiE ds. współpracy i nawiązywania kontaktów z interesariuszami.