Podziel się tym w mediach społecznościowych

W dniu 22.05.2019 roku w siedzibie Uniwersytetu Pedagogicznego odbyła się Międzynarodowa  Konferencja Naukowa ,,Entrepreneurship and Social Economy – Innovations – Environment 2019’’.  Konferencja umożliwiła przedstawienie szerokiego spektrum teorii naukowych, poglądów i opinii na temat znaczenia, stanu i szans rozwoju ekonomii społecznej, ekologicznej, przedsiębiorczości oraz innowacji społecznych w Polsce i na świecie.  Zgromadziła znamienitych ekspertów zarówno naukowców, jak i praktyków. Konferencję zorganizowała Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Instytutu Prawa Administracji i Ekonomii, przy wsparciu Katedry Administracji i Polityk Publicznych, Katedry Prawa Publicznego, Katedry Samorządu i Zarządzania oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Katedry Ekonomii Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Konferencja została oficjalnie otwarta przez Pana  Prorektora  ds. Rozwoju, dr hab. Roberta Stawarza, prof. UP oraz Panią dr hab. Janiną Pach,  prof. UP Przewodniczącą Komitetu Naukowego Konferencji.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń i prezentacja referatów dotyczących zagadnień związanych z przedsiębiorczością i innowacyjnością z takich dziedzin gospodarki jak m.in. szkolnictwo, ochrona środowiska czy przemysł.

Na zaproszenie do udziału  odpowiedziało wielu przedstawicieli świata nauki, zarówno z ośrodków krajowych, jak i zagranicznych.

Wśród zaproszonych gości należy wymienić przede wszystkim Pana Thomasa Golda, dyrektora ds. badań w Acceleration Group z Nowego Yorku w USA.  Thomas Gold  jest wybitnym ekspertem w zakresie edukacji i polityki publicznej. Znamienity gość wygłosił referat zatytułowany ,,Social   innovation  and Entrepreneurship Education: Promises and Challenges for the 21st  Century’. Mówiąc o wyzwaniach dla edukacji przedsiębiorczości i rozwijania innowacji społecznych odniósł się nie tylko do warunków amerykańskich, ale również przykładów polskich przedsiębiorców.

Wśród gości konferencji znaleźli się przedstawiciele zarówno polskich ośrodków naukowych, jak i zagranicznych, z krajów takich jak: Republika Południowej Afryki, Turcja, Armenia, RPA, Czechy, Gruzja, Słowacja, Ukraina, Wielka Brytania. Oficjalnym referatom towarzyszyły rozmowy w kuluarach, wymiana kontaktów, deklaracje współpracy nad wspólnymi projektami. Autorzy wygłoszonych referatów będą mieli możliwość opublikowania swoich referatów w monografii lub recenzowanych czasopismach naukowych.  Konferencja stała się wydarzeniem cyklicznym, organizowanym corocznie w maju, gromadzi coraz większe grono specjalistów żywo zainteresowanych problematyką przedsiębiorczości, przedsiębiorczości społecznej, innowacyjności i ochrony środowiska.