Podziel się tym w mediach społecznościowych

W dniu 29 stycznia 2019 r. odbyło się seminarium naukowe pt. „Specyfika tłumaczeń prawniczych z języka angielskiego” prowadzone przez dra Pawła Madeja – kolejne wydarzenie w ramach działań Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja funkcjonującej przy Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Prawidłowe tłumaczenie tekstu prawnego lub prawniczego to prawdziwa sztuka i wypadkowa wielu czynników. Konieczna jest wiedza z zakresu prawa, nie wystarczy znajomość języka docelowego i źródłowego oraz warsztat, czyli umiejętność tłumaczenia w ogóle. Wiele słów i zwrotów wygląda znajomo, ale ich znaczenie może być inne, niż nam się wydaje. Podczas seminarium poznaliśmy wiele różnic, a jego celem było uwrażliwienie na niuanse tłumaczeniowe. Tłumacząc teksty prawne czy prawnicze (ale i z innych obszarów) niezbędne jest stosowanie zasady ograniczonego zaufania do swojej wiedzy i kompetencji, co oznacza konieczność rzetelnego sprawdzania poszczególnych słów i zwrotów. Błąd tłumaczeniowy może całkowicie zmienić znaczenie komunikatu, a to ma już swoje konsekwencje, np. w konstruowaniu i wykonywaniu umów, w negocjacjach i ich efektach itd.

W seminarium uczestniczyli m.in. wykładowcy Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii, studenci kierunku Prawo i kierunku Administracja.

Patronat honorowy nad działalnością Wszechnicy objęła Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

***

Zobacz zdjęcia z wydarzenia: