Podziel się tym w mediach społecznościowych

W dniu 28 maja 2019 r. (wtorek) 

zapraszamy na

Ogólnopolską Konferencję Naukową – „Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości IX” nt. Rola reprezentantów stron w postępowaniach sądowych

Miejsce konferencji: Sala Papieska – Gmach Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, ul. Mariacka 9 (w pobliżu Katedry Sandomierskiej)

Dziewiąta już konferencja z serii – „Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości” jest okazją do dyskusji nad rolą i zadaniami reprezentantów stron w postępowaniach sądowych. Chcemy dyskutować nad problemami tzw. reprezentacji fachowej świadczonej głównie przez adwokatów i radców prawnych, ale również dokonamy oceny innych form reprezentacji w postępowaniach sądowych. Nazbyt często słyszymy o niewłaściwej, nierzetelnej i niefachowej reprezentacji. Podsądni odczuwają minimalizm aktywności pełnomocników i obrońców z urzędu. Wskazane ogólne kierunki majowych obrad są niewątpliwie tezami badawczymi i realnymi problemami wymiaru sprawiedliwości. Konferencja (publikacja) to zachęta do szerokich badań w tym obszarze. Zachęcamy również do badań aktowych. Artykuł/referat powinien w tytule i treści prezentować zagadnienia związane z tematem przewodnim obrad (publikacji). Zachęcamy do zgłaszania referatów w obszarze prawa karnego, cywilnego i administracyjnego z wyraźnym odniesieniem do tematu konferencji/publikacji.

Zgłoszenia do biernego uczestnictwa są możliwe do dnia 21.05.2019 do dra Damiana Gila na adres mailowy:  damiang84@wp.pl

Zobacz program konferencji<<

Czytaj więcej o konferencji<<