Podziel się tym w mediach społecznościowych

Cel konferencji:   

Celem konferencji jest omówienie zidentyfikowanych potrzeb w zakresie kształtowania i rozwoju zielonych umiejętności, których wymaga sektor ekonomii społecznej aby aktywnie włączyć się w proces zielonej transformacji.
Szczególna uwaga będzie poświęcona kształceniu studentów i wsparciu nauczycieli akademickich w zakresie rozumienia i rozpowszechnienia idei rozwoju zrównoważonego i trwałego w gospodarce społecznej.
Równoległym celem konferencji jest ukazanie licznych efektów międzynarodowego projektu pn. „Harnessing the potential of the Social Economy towards a green transformation through the establishment of Socially Driven Green Labs within Universities – Social Driven Green Labs (SDGLabs)”, których odbiorcami są m.in.: studenci, nauczyciele, decydenci różnych szczebli, przedstawicieli trzeciego sektora i trenerzy kompetencji.

 

Goście specjalni: 

Thomas Gold, PhD, New York University, USA

Dr Norbert Laurisz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

W programie także warsztaty prowadzone przez praktyków z podmiotów ekonomii społecznej działających na rzecz zielonej transformacji.

Rejestracja i przesyłanie abstraktów.

Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej w siedzibie UKEN. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Link do strony konferencji.

Ważne terminy:

31 marca 2024 – zakończenie rejestracji i przesyłania abstraktów

5 kwietnia 2024 – informacja o akceptacji abstraktu

8 kwietnia 2024 – publikacja programu konferencji

19 kwietnia 2024 – rozpoczęcie konferencji