Podziel się tym w mediach społecznościowych

 

Jean Monnet Module
Eadministracja europejskie wyzwania dla administracji publicznej w
państwach członkowskich UE i krajach partnerskich

eGovernment European Challenges for Public Administration in EU Member
States and Partner Countries

eGovEU+


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Katedra Prawa Europejskiego WPiA

wraz z Uniwersytetem Pedagogicznym

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji


zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

E administracja

Wyzwania dla cyfrowych usług publicznych
w Unii Europejskiej

1718 maja 2023
Miejsce konferencji

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Bracka 12
Pałac Larischa

Więcej informacji