Podziel się tym w mediach społecznościowych
Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Konferencji Nowe technologie i sztuczna inteligencja. Aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania, organizowanej przez Zespół Badawczy „Prawa Informacyjnego, Mediów i Własności Intelektualnej w Nowych Technologiach” Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego, Międzynarodowego – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy oraz Akademię Prawa Nowych Technologii UP w dniach 21 i 22 października 2022 r. (konferencja jest w całości zdalna). W konferencji wezmą udział wybitni eksperci w dziedzinie prawa nowych technologii (obok przedstawiamy program konferencji). Udział studentów w konferencji jest nieodpłatny.
Komitet Organizacyjny Konferencji.