Podziel się tym w mediach społecznościowych

Z przyjemnością informujemy, że IPAE został partnerem tegorocznej edycji Akademii Spółek Kapitałowych.

Akademia Spółek Kapitałowych jest corocznym cyklem wykładów organizowanym przez Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ (w poprzednich latach również we współpracy z Instytutem Allerhanda), odbywających się dotąd wyłącznie na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tegorocznej edycji planowane jest zorganizowanie jednego z wykładów w IPAE. Spotkania dotyczą ważnych oraz aktualnych zagadnień związanych z prawem gospodarczym, rynkiem kapitałowym oraz funkcjonowaniem spółek handlowych. Prelekcje są prowadzone przez ekspertów i koncentrują się na tematach wykraczających poza podstawowe uniwersyteckie kursy z zakresu prawa handlowego. Akademia, organizowana nieprzerwanie od 2011 roku, stała się rozpoznawalną w ogólnopolskiej skali inicjatywą, w której słuchaczami są zarówno studenci kierunków prawnych i ekonomicznych, jak i absolwenci, aplikanci oraz praktycy.

W ramach tegorocznej edycji prelegentami są m.in. prof. dr hab. Leszek Balcerowicz (SGH), prof. dr hab. Adam Opalski (UW), prof. dr hab. Aleksander Chłopecki (UW), prof. UJ dr hab. Krzysztof Oplustil (UJ), dr hab. Marcin Spyra (UJ) oraz dr Marek Dietl (SGH, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie).

Dla studentów UP, którzy wezmą udział w 6 z pozostałych 7 wykładów tegorocznej edycji, przewidziane są stosowne certyfikaty uczestnictwa. Zachęcamy do zapisywania się (formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej wydarzenia pod adresem: http://www.akademiaspolekkapitalowych.pl/ ) oraz do aktywnego udziału w wydarzeniu.

Szczegółowe informacje na temat tegorocznej edycji Akademii (w tym harmonogram wykładów) dostępne na wyżej wskazanej stronie internetowej oraz na profilu Akademii na Facebooku: https://www.facebook.com/akademiaspolekkapitalowych/ .

Z ramienia IPAE współpracę z organizatorami Akademii koordynuje dr Marcin Mazgaj.