Podziel się tym w mediach społecznościowych

EKONOMIA SPOŁECZNA 2020
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU – DOŚWIADCZENIA POLSKIE I MIĘDZYNARODOWE

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „SOCIAL ECONOMY 2020.
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THE FACE OF THE 21st CENTURY CHALLENGES – POLISH AND INTERNATIONAL EXPERIENCES „

Termin i miejsce: Kraków, 28 maja 2020 roku

Organizatorzy:

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
W KRAKOWIE, Kraków, Polska
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, dr hab. prof. UP Grzegorz Foryś
Dyrektor Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii, prof. dr hab. Andrzej Piasecki
Kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej, dr hab., prof. UP Janina Pach we współpracy z
GLASGOW CALEDONIAN UNIVERSITY i YUNUS CENTRE FOR SOCIAL
BUSINESS AND HEALTH, Glasgow, Wielka Brytania
oraz
Wydział Ekonomii i Zarządzania POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
Katedra Ekonomii Ekologicznej UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: Dr Ewa Radomska
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Dr Paweł Nowak
Dr Dorota Murzyn
Dr Marta Czyżewska
Dr Renata Śliwa
Dr Wojciech Maciejewski
Dr Katarzyna Kowalska
Dr Paulina Szyja
Dr Krzysztof Sala

Strona konferencji<<