Podziel się tym w mediach społecznościowych

W dniu 14 czerwca br. odbyło się drugie spotkanie Partnerów projektu pn. „Socially Driven Green labs”. W wydarzeniu zorganizowanym w formule stacjonarnej z opcja połączenia on-line wzięli udział przedstawiciele Instytucji Partnerskich z Czech, Grecji, Belgii oraz Polski.

Spotkanie umożliwiło osobiste poznanie się osób zaangażowanych w projekt, które przez najbliższe dwa lata współpracować będą w celu rozwijania tzw. zielonych umiejętności wśród studentów kierunków związanych z ekonomią społeczną. Umiejętności te mogą w przyszłości okazać się kluczowe dla podmiotów ekonomii społecznej, które chciałyby włączyć się w zieloną transformację gospodarki.

Głównym tematem spotkania była dyskusja nad zakończonym procesem opracowania raportu po badaniach wśród trzech grup docelowych (przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, nauczycieli akademickich oraz studentów). Celem badań była identyfikacja stanu wiedzy oraz umiejętności i kompetencji w zakresie zielonej transformacji i gospodarki obiegu zamkniętego. Drugim elementem spotkania były trwające prace nad Galerią On-line, w które zgromadzone będą różnego rodzaju materiały dydaktyczne i edukacyjne dzięki którym będzie można rozwijać zielone umiejętności.

W skład partnerstwa realizującego projekt wchodzą: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (koordynator projektu), Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze (Czechy), Uniwersytet Macedoński oraz Stowarzyszenie Stimmuli for Social Change (Grecja), The Square Dot team (Belgia) oraz Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych (Polska).

Jego realizatorami z ramienia Uniwersytetu Pedagogicznego jest zespół pracowników naukowych Instytutu Prawa i Ekonomii w składzie: dr Katarzyna Kowalska, dr Elżbieta Szczygieł, dr Paulina Szyja oraz dr Renata Śliwa.

Projekt zakłada realizację międzynarodowych badań naukowych w zakresie zielonych umiejętności w obszarze ekonomii społecznej. W ich ramach podjęta zostanie próba zdefiniowania obecnych i przyszłych niedoborów zielonych umiejętności wśród pracowników i członków podmiotów ekonomii społecznej, co ma duże znaczenie dla realizacji transformacji ekologicznej sprzyjającej włączeniu społecznemu. Podmioty ekonomii społecznej zapewniają pracę ponad 13,6 mln osób w Europie i są często pionierami w zakresie lokalnych przedsięwzięć ekologicznych poprzez promowanie zrównoważonych systemów współpracy między przedsiębiorstwami i obywatelami, których ostatecznym celem jest przeciwdziałanie zmianie klimatu. Planowanie badania posłużą do opracowania kompleksowego wsparcia w zakresie podnoszenia zielonych umiejętności wśród nauczycieli akademickich i studentów kierunków związanych z ekonomią społeczną m.in. w postaci symulatorów biznesowych oraz szkoły letniej.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.